Dette skjer i inkassoprosessen

Dette skjer i inkassoprosessen

Lurer du på hva som skjer når din bedrift sender en faktura til inkasso? Her finner du informasjon om de ulike fasene i inkassoprosessen.

Lindorff tilpasser prosessen basert på din bedrifts behov, saker og hvem vi krever inn penger fra. Vi kjenner 9 av 10 av de som skylder penger til inkasso. Vi vet hvordan vi skal behandle dine kunder på best mulig måte. Se hvordan vi jobber med dine kunder her.

Trenger din bedrift hjelp med inkasso? Ta kontakt med oss i dette skjemaet.

FASE 1: UTENRETTSLIG INKASSO

Inkasso er fersk vare. Jo fortere du kommer i gang med prosessen, jo større er sjansen for å få pengene tilbake.

Original faktura

Det må ha gått 14 dager fra fakturaen har forfalt, før vi kan sende inkassovarsel på dine vegne. Du registrerer fakturaen enkelt i Lindorff Access eller via filoverføring fra ditt system.

Tvist/Uenighet

En omtvistet sak defineres som omtvistet basert på sluttkundes/debitors subjektive oppfatning av saken. Vi anbefaler vår kunde/kreditor å ha en ryddig og lett forståelig faktura, der man spesifiserer/deler opp tjenestene i ulike ordrelinjer. Dette vil gjøre det enklere å delkreditere dersom sluttkunde/debitor er uenig i deler av faktura. 

Purring

Du velger selv om du ønsker å sende kunden purring, dette er ikke et lovpålagt krav. Du kan ikke ta purregebyr hvis du sender purring før det har gått 14 dager.

Inkassovarsel

Vi sender inkassovarsel per post med 14 dagers betalingsfrist. Når betalingsfristen i inkassovarselet har utløpt, vil saken bli oversendt til inkasso. Inkassovarselet inneholder purregebyr og forsinkelsesrenter.

Betalingsoppfordring med lett salær

Etter at saken er registrert til inkasso sender vi en betalingsoppfordring til kunden, denne inneholder lett salær og forsinkelsesrenter. Fristen for å betale kravet er 14 dager.

Påminnelse med tungt salær

Det vil påløpe tungt salær 42 dager etter betalingsoppfordringen er sendt. Kunden mottar en betalingspåminnelse med 14 dagers betalingsfrist.

Rettslig vurdering

De fleste inkassosaker blir løst i forbindelse med brev, telefon og avtaler, men dersom saken ikke blir løst på denne måten kan det være nødvendig å løse saken gjennom rettslige tiltak.

Vi prøver alltid å få til en frivillig løsning, men hvis kravet fremdeles ikke er betalt gjør vi en vurdering på om det lønner seg å sende kravet til rettslig inkasso. Beslutningen blir tatt ut i fra hvor sannsynlig det er at kravet blir innbetalt.

FASE 2: RETTSLIG INKASSO

Her er det ekstremt viktig å kunne det juridiske, kjenne godt til og være oppdater på lovverket (compliance). Her kan du lese mer om våre juridiske tjenester.

Forliksrådet

Vi kan sende en forliksklage for å oppklare uenigheter eller for å øke levetiden på fakturaen fra tre til ti år. Forliksrådets hovedoppgave er å megle frem en løsning mellom partene.

Namsmannen

Vi sender en utleggsbegjæring til Namsmannen dersom vi ser det er mulighet for å få lønnstrekk, pant i eiendom og løsøre. Når vi har pant og kunden likevel ikke betaler, kan det sendes en begjæring om tvangssalg dersom vi ser det er dekning.

Konkurspågang

Det er mulig å få inn kravet gjennom konkurspågang dersom det er en bedrift som skylder penger. Prosessen er delt opp i tre deler, konkursvarsel, konkursbegjæring og åpning av konkurs.

FASE 3: OVERVÅK

Overvåk

Saken blir lagt på langtidsoppfølging dersom det er lite sannsynlig at kunden vil betale i løpet av det nærmeste året. Saken blir fremdeles fulgt opp gjennom brev og telefon. Vi følger med på utviklingen i kundens kredittverdighet og det blir tatt en ny rettslig vurdering dersom situasjonen endres.

Lurer du på hvordan vi jobber med dine kunder? Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med kundeservice.

Inkassoprosess består av flere steg.

Har du behov for inkassotjenester?

Ta en uformell prat med våre folk.