Flere går konkurs i byggebransjen

Flere går konkurs i byggebransjen

Antall konkurser i Norge øker. Spesielt bygg- og anleggsbransjen opplever en kraftig økning i antall konkurser. Her økte antall konkursbegjæringer med 23 % i fjerde kvartal.

For et år siden var det bransjen for overnatting og servering som hadde den største økningen i antall konkurser. I løpet av det siste året har det vært et skifte, og nå ligger bygg- og anleggsbransjen på konkurstoppen. Mens overnatting og servering har en økning i kvartalet på 6 %, har antall konkurser innen bygg- og anleggsbransjen økt med 23 % prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2016.

– Det er særlig to bransjer som påvirker statistikken negativt. Det gjelder bygg og anlegg, samt varehandel. Det er kun i industrien vi ser en nedgang i antall konkurser mens alle andre store bransjer øker, sier Siv Hjellegjerde Martinsen, administrerende direktør i Lindorff.

Økningen i antall konkurser innen varehandel og reparasjon av motorvogner var på 14 % i fjerde kvartal 2017 sammenlignet med samme periode i 2016.

Last ned 1. utgave av Lindorffanalysen 2018 her.

Lavere lønnsomhet gir flere konkurser

Bygg- og anleggsbransjen har opplevd høyere investerings- og etableringstakt sammenlignet med øvrige bransjer. Samtidig har yngre selskaper større sannsynlighet for å gå konkurs enn etablerte aktører. Spesielt skjer dette på grunn av lavere likviditet og lavere kredittverdighet.

En annen årsak er at korreksjonen i nyboligmarkedet har påvirket forventningene. Tidligere var forventningene at flere selskaper etablerte seg i markedet, men etableringstakten har gått ned.


Utviklingen i byggenæringen gir ringvirkninger

Husholdningenes investeringer i egen bolig utgjør en større andel av verdiskapningen enn oljeinvesteringene. Dette innebærer at utviklingen innenfor byggevirksomhet også påvirker andre næringer. Perioden med økt aktivitet er nå i ferd med å snu. Dette gir i første omgang utslag i konkurstallene i bygg- og anleggsnæringen, men kan også påvirke privatmarkedet.

Sammen med økt etterspørsel i offentlig sektor har økningen i byggebransjen demmet opp for et bredere fall i arbeidsledigheten. Dersom nedgangen i boligprisene fortsetter vil dette også synes i økende konkursandeler i bygg- og anleggsbransjen. Dette vil påvirke arbeidsmarkedet, og vil senke etterspørsel mot næringslivet generelt. Isolert sett vil dette bidra til en svekket likviditet for selskaper også utenfor byggerelatert virksomhet, men nedgang i boligprisene vil også påvirke husholdningenes gjeldsbetjeningsevne.

Økt andel konkurser

Antallet nyetableringer øker i Norge samtidig som antall konkurser øker. Resultatet er at andelen selskaper som har gått konkurs forholdt seg stabilt. Samtidig er det tegn på at dette kan være i endring. I 2017 gikk i gjennomsnitt 0,39 % konkurs, mot 0,38 % i 2016 og 2015. Veksten i antall konkurser har dermed overgått etableringene i året som har gått.