Forfølger krav for 2,2 milliarder mot utlandet

Forfølger krav for 2,2 milliarder mot utlandet

Lindorff har aldri hatt flere saker mot privatpersoner som oppholder seg i utlandet. Ved årsskiftet hadde Lindorff sin internasjonale avdeling alene 2,2 milliarder kroner til inkasso, fordelt på 33 100 saker.

Lindorffs internasjonale avdeling fikk på vegne av sine kunder over 266 millioner kroner betalt på sine internasjonale krav i fjor. Det er 43 prosent mer sammenliknet med året før.

- De som skylder penger kan være en norsk mann som flytter til Thailand, eller en svensk gjestearbeider som flytter hjem, sier Anette Willumsen, administrerende direktør i Lindorff Norge.

Felles er at alle tar med seg ubetalt gjeld knyttet til eksempelvis kredittkort, mobiltelefoni eller forsikring når de flytter fra Norge. Lindorff følger opp inkassokrav mot personer som har flyttet til utlandet og har nettverk i 188 forskjellige land verden over.

Har du kunder i utlandet eller norske kunder som flytter eller stikker av utenlands uten å gjøre opp for seg? Ta kontakt med oss

Dyrt å ignorere problemet

Lindorffs internasjonale avdeling er ansvarlig for innkreving av gjeld på tvers av landegrensene, uavhengig om kravet er mellom to bedrifter eller mellom bedrifter og privatpersoner.

- Selv om en som skylder penger flytter ut av Norge, forsvinner ikke kravet personen har opparbeidet seg. Å kjøre saker mot utlandet kan være ekstra dyrt, men høye løsningsgrader i mange deler av verden viser at det er verdt det, sier Willumsen.

Gjennom trekk i trygd eller lønn som den som skylder penger får fra Norge, og utlegg i eventuelle aktiva, kan Lindorff og kundene få dekket sine krav til tross for at folk oppholder seg på andre siden av jordkloden.

Menn er verst


De fleste utenlandskravene er rettet mot våre naboland. 23,7 prosent av sakene er mot Sverige. Totalt er en tredjedel av kravene mot folk som skylder penger og har flyttet til Sverige eller Danmark.

Menn står for hele tre fjerdedeler av alle inkassosaker mot utlandet. Av 486 aktive saker mot privatpersoner i Thailand er eksempelvis 96 prosent av utestående saldo mot menn og snittalderen på en som skylder penger er 56 år.

Mange menn flytter også tilbake til sitt opprinnelige hjemland. Dette ser vi for eksempel i saker mot skyldnere i Litauen, Irak og Polen. I Polen er det 912 aktive saker. 88 prosent av disse sakene og 94 prosent av saldoen er mot menn.

Bruker sosiale medier


I en internasjonal sak er debitor eller kreditor i utlandet, inkludert de hvor adressen er ukjent. «Adresse ukjent» er for øvrig et økende problem og kan vanskeliggjøre det å få tak i vedkommende.

- Utenom å bruke vårt agentnettverk som dekker 220 land, er vi i «adresse ukjent»-saker avhengige av å bruke sosiale medier, hvor en skyldner legger igjen spor om hvor han eller hun befinner seg. I andre tilfeller får vi hjelp fra lokale samarbeidspartnere, sier Rune Ohlgren, Lindorffs ekspert på utenlandssaker.

Individuell behandling av hver enkelt sak av språkkyndige, erfarne saksbehandlere og et sterkt agentnettverk sørger for at over en kvart milliard kroner blir betalt i inneværende år.

Disse stikker av med regningen til utlandet:

Sakene som blir behandling av Lindorffs internasjonale avdeling deler seg i tre hovedgrupper:

Arbeidsinnvandrere som drar til hjemlandet (Norden og Øst-Europa)
Nordmenn som flytter til solrike strøk (eks Spania og Thailand)
Personer som flytter ut av Europa (flytter til hjemlandet eller får avslått søknad om opphold) – Afrika, Asia og Midt-Østen


Hvem snakker jeg med om inkasso til utlandet?

Det enkleste er kanskje å fylle ut dette skjemaet, men om du ikke liker skjemaer kan du også kontakte oss direkte på telefon: 24 16 21 51 eller send oss e-post på: international@lindorff.com

Fakta om inkassosaker i utlandet

  • Fra 2007 til i dag er antall saker i utlandet mer enn doblet, fra 15 900 til 33 100 saker ved utgangen av 2017.
  • Usikrede kredittlån (35,1 prosent), Telecom (18,1 prosent), forsikring (14,7 prosent) og handel (9,1 prosent) utgjør de største kravstypene mot utlandet.
  • De vanskeligste sakene og laveste løsningsgradene finner vi i land som Syria, Palestina, Cuba, Irak, Afghanistan, Libya, Gambia og Somalia pr 1 januar 2018.
  • Bahamas, Sveits, Luxemburg, Kypros, Japan og Frankrike topper listen over land med høyest løsningsgrader pr 1. januar 2018.
  • Tsjekkia, Finland og Malta topper listen over land hvor vi de siste to til fem årene har hatt størst positiv endring i løsningsgrader.