GDPR: Når Lindorff er databehandler

GDPR: Når Lindorff er databehandler

For tjenestene reskontro- og fakturaadministrasjon, låneadministrasjon og kundeservice er Lindorff definert som databehandler. En databehandler behandler personopplysningene til et annet selskap, på vegne av behandlingsansvarlig.

Lindorff er definert som databehandler for de tjenestene hvor vi opererer etter tydelige definerte regler. Her tar vi ikke egne valg basert på tilleggsinformasjon, men handler etter en allerede definert plan.

Hva gjør jeg når Lindorff er databehandler?

Både dagens lovgivning og GDPR krever at behandlingsansvarlig og databehandler inngår en avtale om behandling av personopplysninger. Med GDPR kommer det i tillegg nye krav til hva denne avtalen skal inneholde. Dette er for å sikre at databehandleren kan behandle personopplysninger i samsvar med den nye loven.

Må jeg inngå en databehandleravtale med Lindorff?

Som kunde av Lindorff skal du allerede ha inngått en databehandleravtale med oss som omfatter behandling av personopplysninger. Lindorff har utarbeidet nye vilkår for behandling av personopplysninger. Disse vilkårene vil inngå som et eget avsnitt under de generelle vilkårene i avtalen. Vi vil oppdatere de eksisterende samarbeidsavtalene vi har med kundene våre, slik at de overholder de nye kravene. Du trenger derfor ikke å bekymre deg for om avtalen din med Lindorff følger de nye kravene.

Hva skjer om jeg ikke har en avtale?

Partene risikerer å få administrative bøter dersom det mangler en gyldig avtale for behandling av personopplysninger

Andre spørsmål?

Ta kontakt med salgsdirektør Espen Eide: espen.eide@lindorff.com