Stadig flere tar med inkassosaken til ukjent adresse i utlandet

Stadig flere tar med inkassosaken til ukjent adresse i utlandet

Hele 19 % av sakene i utlandet er rettet mot folk som befinner seg på ukjent adresse, noe som gjør inkassoarbeidet mer utfordrende. God nok legitimasjon av kundene er viktigere enn noen gang.

Lindorff har aldri hatt flere saker mot privatpersoner som oppholder seg i utlandet. Ved utgangen av 2017 jobbet Lindorffs internasjonale avdeling med samlede krav på 2,2 milliarder kroner til inkasso. I nesten en av fem tilfeller har de som har stukket av fra regningen ukjent adresse.

- Når en som skylder penger flytter ut av Norge, forsvinner ikke kravet personen har opparbeidet seg. Det gjelder selvsagt også for de som befinner seg på en ukjent adresse. Å kjøre saker mot utlandet kan være dyrt, men den høye løsningsgraden viser at det er verdt det, sier administrerende direktør i Lindorff Siv Hjellegjerde Martinsen.

Felles for alle de som skylder penger er at de tar med seg ubetalt gjeld knyttet til eksempelvis kredittkort, mobiltelefoni eller forsikring når de flytter fra Norge. Totalt jobber Lindorff med 6 092 «adresse ukjent»-saker med utestående saldo som i snitt utgjør 56 232 kroner.

Les også: Lindorff forfølger krav for 2,2 milliarder mot utlandet

Må legitimere seg

25 % av de som stikker fra Norge med ubetalte regninger flytter til Sverige, etterfulgt av 9 % til Danmark og 5 % til Storbritannia.

- Vi oppfordrer alle som selger varer og tjenester til å bli enda grundigere i salgsarbeidet mot kunden. Løsningen er å sørge for at kundene legitimerer seg tilstrekkelig slik at de lettere kan stå til ansvar for ubetalt gjeld, sier Hjellegjerde Martinsen.

På denne måten er det enklere å få tak i de som ikke har gjort opp regningene i Norge. Med bedre legitimering er det mulig å ha debitors fødselsdato og informasjon om hvor debitor er statsborger. Eksempler på god dokumentasjon er pass, bankkort eller førerkort.

Ofte er ikke personens navn alene tilstrekkelig for å finne riktig ny adresse. Det er ikke uvanlig at personer som har vært i Norge for en periode drar til sitt opprinnelige hjemland. Det er da det kan være avgjørende at vår kunde har bedt sine kunder om å legitimere seg.

Last ned den nyeste utgaven av Lindorffanalysen.


Avsløres på sosiale medier

I under 30% av tilfellene der personen har ukjent adresse i utlandet, har Lindorff et telefonnummer å kontakte.

- I slike tilfeller bruker vi blant annet sosiale medier, der personen som skylder penger ofte legger igjen spor som kan si oss noe om hvor vedkommende oppholder seg. I mange tilfeller får vi også hjelp fra lokale samarbeidspartnere for å lete opp vedkommende, forteller Hjellegjerde Martinsen.

Hun forklarer at Lindorff sørger for en individuell behandling av hver enkelt sak ved bruk av språkkyndige, erfarne saksbehandlere og et sterkt agentnettverk.

- I 2017 sørget dette arbeidet for tilbakebetaling av godt over en kvart milliard kroner. Vårt håp er likevel at dette beløpet blir større i 2018 og at vi sammen med våre kunder kan sørge for ytterligere tilbakebetalinger takket være at man opererer med strengere krav til legitimering.

Har du kunder som har flyttet ut av landet og som ikke har betalt? Les mer om inkasso i utlandet.