Årets julegave går til Røde Kors og initiativet Nettverk etter soning

Ansatte gir julegave til Rødekors og Nettverk etter soning

Nettverk etter soning er et tilbud til tidligere straffedømte på veien tilbake til et nytt og bedre liv. Lindorff har samarbeidet med organisasjonen siden 2013. Vi håper årets julegave vil kunne bidra til å styrke deres viktige arbeid i kriminalomsorgen.

Årets julegave fra Lindorff går til Røde Kors og initiativet Nettverk etter soning. Gaven på 200 000 kroner skal bidra til at tidligere innsatte i norske fengsler øker sjansen for å komme tilbake i samfunnet. Lindorff har i flere år samarbeidet med organisasjonen og tilbyr kurs og rådgivning for å hjelpe innsatte med å få orden på sin privatøkonomi.

- De fleste som har sittet i fengsel har økonomiske problemer, men vet ikke hvordan de skal få ordnet opp i problemene. Det er her vi har funnet sammen med Nettverk etter soning. Lindorffs dyktige og dedikerte fagfolk har i flere år brukt kompetansen sin til å hjelpe tidligere innsatte på veien til en bedre økonomisk fremtid, sier Anette Willumsen, administrerende direktør i Lindorff Norge.

Sliter med gjeld
Rundt åtte av ti innsatte i norske fengsler har gjeld, flertallet har begrenset utdannelse og store utfordringer med å få jobb. I tillegg har de lav kunnskap om gjeld og privatøkonomi. Gjennom samarbeidet med Nettverk etter soning har Lindorff utviklet kurs hvor både innsatte og profesjonelle partnere i kriminalomsorgen for hevet kompetansen på gjeld og økonomi.

- Erfaringene viser at sjansen øker betraktelig for at innsatte kommer tilbake i samfunnet dersom de får orden på økonomien. Vi har nådd ut til mange, og vi ser samtidig at vi kan bidra mer. Vi håper årets julegave vil gi flere en anledning til å lykkes etter soning, sier Willumsen.

Siden 2013 har Røde Kors og Lindorff holdt 15-20 kurs årlig til innsatte rundt omkring i norske fengsler. De siste to årene har Nettverk etter soning oppnådd solide resultater: 40 tidligere innsatte har kommet ut i arbeid og lokalene på Storo i Oslo har tidligere innsatte og ansatte pusset opp selv, med sykkelverksted, opplæringssenter, kantine og egen cafe.

Sterke historier
Lindorff-medarbeiderne, som har jobbet med Nettverk etter soning, kan fortelle sterke og positive historier fra arbeidet. Å holde kurs foran en forsamling med innsatte, er ikke alltid like lystig. At kurset dreier seg om de innsattes forhold til gjeld, hjelper kanskje heller ikke på stemningen. Likevel har våre ansatte lykkes med å komme i dialog med de innsatte.

- For oss er det fantastisk å ha private støttespillere som Lindorff med på laget for alle de som sitter eller har sittet i fengsel. Vi er svært takknemlig for samarbeidet – Lindorff har bidratt mer inn i dette omfattende og viktige arbeidet enn det offentlige har gjort så langt. Dette på tross av at gjeldsrådgivning er en lovpålagt ytelse fra det offentlige. Vi ble i tillegg utrolig overrasket over den hyggelige julegaven, sier Stian Estenstad, som leder Nettverk etter soning.

Lindorff er stolte over samarbeidet som gir muligheten til å være med å skape en kriminalomsorg som selv kan yte nødvendig bistand.

Anette Willumsen, Administrerende direktør i Lindorff Norge
Administrerende direktør i lindorff Nroge, Anette Willumsen, overrakte årets julegave fra de ansatte til Nettverk etter soning.