Dette er konsekvensene av lov om teknologinøytralitet

Fredag 31. mars ble lov om teknologinøytralitet vedtatt i Stortinget. Lovendringene trer i kraft allerede 18. april, men hva betyr dette for Lindorff, våre kunder og ikke minst for de som skylder penger?

Hensikten med endringene i tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven er å åpne opp for bruk av elektronisk kommunikasjon i forbindelse med varsler om tvangsfullbyrdelse og inkasso. Det er ikke gitt noen definisjon av begrepet «elektronisk kommunikasjon», og begrunnelsen for dette er at den teknologiske utviklingen raskt vil gjøre en slik presisering utdatert.

Mens Staten har åpnet for bruk av elektronisk kommunikasjon i lovverk og forskrifter på de fleste områder, har krav om skriftlighet ved brev om inkasso og tvangsfullbyrdelse hengt igjen. Derfor er vi nå veldig fornøyd med at vi kan ta i bruk elektronisk kommunikasjon i innfordringsprosessen.

Det gjenstår fortsatt en del arbeid for å finne ut hvordan dette skal gjøres på en god måte og ikke minst hvordan det skal løses når det kommer til de nye kravene.

Vi vet at mange av de som skylder penger fremdeles ikke har en digital postkasse, eller har mulighet til eller forutsetninger for å bruke elektronisk kommunikasjon. Derfor vil noen ha behov for å motta varsler på papir en god stund fremover.

Vi i Lindorff har gjennom lang tid jobbet målrettet for at de som skylder penger skal ta i bruk vår portalløsning Lindorff 24, og allerede benytter 13 % av de som skylder penger Lindorff24. Vi er i gang med et prosjekt for å sende brev gjennom digitale postkasser. For utsendelse av varsler pr e-post er det fremdeles uavklarte rettslige spørsmål, men Lindorff vil ta dette i bruk der vi mener brevene er i tråd med anvisninger i forslaget.

Hanne RIksheim, Juridisk Direktør i Lindorff, om teknologinøytralitet

Hanne Riksheim, Juridisk direktør i Lindorff, om teknologinøytralitet

Les alt om endringene i tinglysningsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven MV (Teknnologinøytralitet) på Regjeringens side.