Hva skjer når en sak går til inkasso?

Lurer du på hva som skjer når du sender en faktura til inkasso? Her finner du informasjon om de ulike fasene i inkassoprosessen. Prosessen kan også tilpasses ulike saker, og kan da se annerledes ut.

Utenrettslig inkasso

Originalfaktura

Originalfaktura

Les mer
Originalfaktura

Det må ha gått 14 dager fra fakturaen har forfalt, før vi kan sende inkassovarsel på dine vegne. Du registrerer fakturaen enkelt i Lindorff Access eller via filoverføring fra ditt system.

Purring

Purring

Les mer
Purring

Du velger selv om du ønsker å sende kunden purring, dette er ikke et lovpålagt krav. Du kan ikke ta purregebyr hvis du sender purring før det har gått 14 dager.

Inkassovarsel

Inkassovarsel

Les mer
Inkassovarsel

Vi sender inkassovarsel per post med 14 dagers betalingsfrist. Når betalingsfristen i inkassovarselet har utløpt, vil saken bli oversendt til inkasso. Inkassovarselet innholder purregebyr og forsinkelsesrenter.

Betalingsoppfordring med lett salær

Betalingsoppfordring med lett salær

Les mer
Betalingsoppfordring med lett salær

Etter at saken er registrert til inkasso sender vi en betalingsoppfordring til kunden, denne inneholder lett salær og forsinkelsesrenter.  Fristen for å betale kravet er 14 dager.

Påminnelse med tungt salær

Påminnelse med tungt salær

Les mer
Påminnelse med tungt salær

Det vil påløpe tungt salær 42 dager etter betalingsoppfordringen er sendt. Kunden mottar en betalingspåminnelse med 14 dagers betalingsfrist.

Rettslig vurdering

Rettslig vurdering

Les mer
Rettslig vurdering

Vi prøver alltid å få til en frivillig løsning, men hvis kravet fremdeles ikke er betalt gjør vi en vurdering på om det lønner seg å sende kravet til rettslig inkasso. Beslutningen blir tatt ut i fra hvor sannsynlig det er at kravet blir innbetalt.

Varsel om rettslig inkasso

Varsel om rettslig inkasso

Les mer
Varsel om rettslig inkasso

For at saken kan gå videre til rettslig inkasso må kunden motta et varsel om rettslig pågang med 14 dagers betalingsfrist.

Rettslig inkasso

Forliksrådet

Forliksrådet

Les mer
Forliksrådet

Vi kan sende en forliksklage for å oppklare uenigheter eller for å øke levetiden på fakturaen fra tre til ti år. Forliksrådets hovedoppgave er å megle frem en løsning mellom partene.

Namsmannen

Namsmannen

Les mer
Namsmannen

Vi sender en utleggsbegjæring til Namsmannen dersom vi ser det er mulighet for å få lønnstrekk, pant i eiendom og løsøre. Når vi har pant og kunden likevel ikke betaler, kan det sendes en begjæring om tvangssalg dersom vi ser det er dekning.

Konkurspågang

Konkurspågang

Les mer
Konkurspågang

Det er mulig å få inn kravet gjennom konkurspågang dersom det er en bedrift som skylder penger. Prosessen er delt opp i tre deler, konkursvarsel, konkursbegjæring og åpning av konkurs.

Overvåk

Overvåk

Overvåk

Les mer
Overvåk

Saken blir lagt på langtidsoppfølging dersom det er lite sannsynlig at kunden vil betale i løpet av det nærmeste året. Saken blir fremdeles fulgt opp gjennom brev og ringekampanjer. Vi følger med på utviklingen i kundens kredittverdighet og det blir tatt en ny rettslig vurdering dersom situasjonen endres.