Kraftbransjen er i betydelig endring. Takler du det?

Nå skal strømleverandøren stå for den kommersielle kundekontakten. Det vil fortsatt ta litt tid før den nye markedsmodellen er på plass og du har ennå tid til å ruste deg opp til det nye markedet. Lindorff hjelper deg.

1.september ble Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) nye forskrift om gjennomfakturering satt i kraft. Det innebærer at nettselskap som tilbyr dagens løsning for felles fakturering via nettselskap, også må tilby gjennomfakturering til de kraftleverandører som ønsker det.

Rammebetingelsene endres og konkurransen blir tøffere. Disse utfordringene vil vi gjerne være med å løse for dere.

Sikre din konkurransekraft i den nye markedsmodellen
Lindorff Energi har utviklet et nytt og løsningseffektivt produkt fra avregning til inkasso i samarbeid med eRate, et selskap med markedsledende teknologi, for enkelt å samle flere produkter i ett brukervennlig grensesnitt.

Det skal ikke bare gjøre det enklere å drive faktura- og inkassobehandling. Det skal også bidra til å øke salget. Vi er overbevist om at god innsikt gir god utsikt – også for lønnsom forretningsdrift.

Dette samarbeidet gjør at vi kan levere en sømløs, outsourcet tjeneste, fra avregning og fakturering til inkasso. 

Sjekk potensialet i din kundebase