Ta vare på kundene dine

Ta vare på kundene dine

Det er to hovedgrunner til at bedriften din mister kunder. Den ene er at kunden selv velger å si opp kundeforholdet. Den andre er kunder som må avslutte kundeforholdet fordi de ikke kan betale. Ved å tilpasse oppfølgingen av kundene kan du få flere og mer fornøyde kunder.

Unngå at kunden avslutter kundeforholdet

Opplevelsen av å bli dårlig behandlet er en av de viktigste årsakene til at kundene avslutter kundeforholdet. Det er derfor viktig at kunden føler seg rettferdig behandlet, også når de har glemt å betale. Ofte er det nok med en enkel påminnelse. Du kan for eksempel sende en melding én eller to dager før betalingsfristen slik at det blir enklere å huske betalingen. 

Vi bruker data og analyse i inkassoprosessen for å få et godt bilde av kundene. På denne måten vet vi hva som skal til for at de betaler og skreddersyr oppfølgingen etter dette. Resultatet er at kundene gjør opp for seg fortere og sitter igjen med en god kundeopplevelse. 

Behold kunder som kan betale

Det kan være mange grunner til at kundene ikke betaler. Kanskje går de gjennom en tøff periode eller bare har glemt fakturaen. Da er det viktig å finne ut hvilke kunder som har til hensikt å betale.

Du kan faktisk finne flere av dine beste kunder blant kunder som ikke betaler, og da vil det fort lønne seg å ikke stenge tjenesten for dem. Det er synd å skulle stenge ned tjenesten, og dermed sende dem direkte til konkurrenten. Hvordan gjenkjenner du disse kundene? Ta kontakt med oss, så skal vi vise deg hvordan.