Lindorffanalysen: Digitalt samfunnsansvar

Lindorffanalysen: Digitalt samfunnsansvar

2017 er året myndighetene innførte en rekke tiltak i finansnæringen for å redusere gjeldsvekst og forebygge betalingsmislighold i norske hjem. Vil 2018 bli året der digitale hjelpemidler bidrar til det samme?

Med boliglånsforskriften og strengere regulering av kredittmarkedsføring og forbrukslån, forventes det en positiv innvirkning på nordmenns privatøkonomi. Brems i boligmarkedet er så langt den klare effekten av de innførte tiltakene. Vedtak av gjeldsinformasjonsloven er et annet virkemiddel som på sikt skal bidra til bedre kredittvurdering fra bankene og forhindre uforsvarlig låneopptak.

Samtidig burde myndighetene være opptatt av at nordmenn bedrer sin finansielle forståelse. OECD-undersøkelsen av finansiell forståelse i Norge (2016) viste at forskjellene er store i ulike grupper av befolkningen. Det er særlig forståelse av sparebegreper som utmerker seg negativt. Nordmenn ligger dessuten på bunn når det gjelder budsjettering.

En nasjonal strategi for å lære nordmenn å ta bedre økonomiske valg, synes langt vanskeligere enn å regulere kredittmarkedet. Men undervurderes muligheten for effekt av digitale løsninger?Kan vi snart laste ned en digital personlig trener innen privatøkonomi?

På Lindorff-konferansen 2016 presenterte jeg alt-i-ett-appen «ØkonoMin». Foruten totaloversikt over mine konti og transaksjoner i ulike banker, sørger den blant annet for å betale regningene i tide, overfører til ulike spareformål, gir varsel om (over)forbruk, og gir sparetips og økonomiske råd tilpasset mitt forbruksmønster. Ikke minst er den morsom å bruke på grunn av «belønningssystemer» når jeg som bruker gjør fornuftige økonomiske valg.

Kursdeltagerne fant riktignok ikke «ØkonoMin» i AppStore. Appen eksisterer ikke annet enn på papiret, fordi det ikke er mulig å lage den som ønsket.

 

Last ned den nyeste utgaven av Lindorffanalysen her

Å lære nordmenn å ta bedre økonomiske valg, synes langt vanskeligere enn å regulere kredittmarkedet. Men undervurderes muligheten for effekt av digitale løsninger?

Med EUs reviderte betalingstjenestedirektiv PSD2 vil en slik app være mulig. Det har vært stor oppmerksomhet rundt konsekvenser for bankene når reglene trer i kraft i 2018. Det har vært skrevet mindre om mulighetene det gir forbrukerne.

Spørsmålet er hvem som vil være i front for å utvikle tjenester innen privatøkonomi. Flere fintech-bedrifter samarbeider allerede med banker, og nye spareapper har sett dagens lys. Ser bankene en videre utvikling som en del av bransjens samfunnsansvar? Vil det være fintech-bedrifter med en brukbar forretningsmodell som tar denne posisjonen? Eller er det et offentlig ansvar å ha en digital strategi for økt finansiell forståelse?

Noen vil kanskje spørre hva resultatet vil gjøre med inkassoselskapenes forretningsmodell. Vil det bli slutt på misligholdte krav – og et farvel til hele bransjen? Den teknologiske utviklingen utfordrer oss til å tenke nytt. Lindorff legger allerede til rette for digitale løsninger som skal gjøre det enklere å gjøre opp for seg. Vi vet det vil komme løsninger som er langt mer effektive enn i dag. Utviklingen gir oss samtidig mulighet til å bruke våre menneskelige ressurser enda bedre. Men eliminere mislighold? En så god app vil ikke være mulig å lage! Men eliminere mislighold? En så god app tror jeg ikke det vil være mulig å lage!

/media/49019/hr_smil.jpg

Hanne Riksheim. Juridisk direktør i Lindorff Norge