Inkassogjelden i oljebeltet har vokst viser ferske tall fra inkassobyrået Lindorff

Lindorffanalysen: Inkassogjelden opp 50% på tre år i oljebeltet

Inkassogjelden i oljebeltet har vokst med 16 prosent det siste året, viser data fra Lindorff. Siden oljeprisfallet sommeren 2014 har inkassogjelden vokst med mer enn 50 prosent for folk i oljebeltet.

Oljebeltet har den svakeste utviklingen i landet - inkassogjelden i regionen har nemlig økt med om lag 50 prosent siden oljeprisen falt sommeren 2014. Resten av landet har hatt en økning i inkassogjelden på 16 prosent undertilsvarende periode.

I tredje kvartal økte antallet personer med betalingsanmerkning på Sør-Vestlandet til 41 600 personer og tilsvarer en oppgang 6,5 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Vil du vite mer om våre tjenester innen analyse? Her kan du lese mer om våre analysetjenester

Vokser tross færre ledige
Inkassogjelden på Sør-Vestlandet fortsetter dermed å øke, på tross av at arbeidsledigheten har falt det siste året.

Dette kommer av at det tar tid fra bortfall av inntekt resulterer i kredittproblemer. Ikke uventet medfører økt inkassogjeld at flere pådrar seg en betalingsanmerkning.

Verst i Rogaland

Kredittproblemene vokser raskest i Rogaland, mulig lite overraskende ettersom Rogaland er fylket med høyeste konsentrasjonen av olje- og gassvirksomhet.

Bare det siste året har syv prosent flere personer fått registrert betalingsanmerkning i Rogaland, til 18 900 rogalendinger ved utgangen av tredje kvartal.

Økningen er dermed vesentlig større enn i øvrige fylker. Arbeidsledigheten har falt, men flere melder seg også ut av arbeidsmarkedet. Dette tilsier at veksten i misligholdet trolig vil fortsette, men trolig i et lavere tempo.

Bedring blant verstingene

De siste årene har omfanget av personer med kredittproblemer avtatt i områder der misligholdet tradisjonelt sett har vært høyt. Eksempelvis hadde 5,7 og 5,6 prosent av befolkningen i Nordland og Troms betalingsanmerkninger ved utgangen av tredje kvartal, etter en kraftig bedring de siste tre årene.

Utviklingen i overnevnte regioner må sees i sammenheng med lite petroleumsrettet næringsvirksomhet, lavere renter og økt offentlig pengebruk. Fremover vil trolig ikke de to sistnevnte bidra til bedring i økonomien i samme grad som før, og bedringen i Nord-Norge og innlandet er allerede i ferd med å flate ut.

 

Lyst på mer tall og trender? Last ned den nyeste Lindorffanalysen

Inkassogjelden har doblet seg i følge ferske tall fra inkassobyrået Lindorff