Lindorffanalysen: Større bedrifter går konkurs

Lindorffanalysen: Større bedrifter går konkurs

Oljenedturen har ført til store endringer i norsk næringsliv, ikke minst i konkursstatistikken de siste årene. De mest åpenbare endringene er en økning i antall konkurser på Sør-Vestlandet, men størrelsen på selskapene som går konkurs har også endret seg betydelig.

For tre år siden var det gjennomsnittlig én ansatt per selskap som gikk konkurs. Siden da har dette tallet steget gradvis, og i første kvartal 2017 var det hele 7,5 ansatte i en gjennomsnittlig norsk konkurs. Dette vil si en syv og en halv-dobling på tre år. Den markante økningen er et tegn på at det skjer en omstilling i norsk næringsliv, og trenden er nasjonal.

Konkursene treffer mer arbeidsintensive virksomheter enn tidligere, som for eksempel konsulenter, snekkere og ingeniører, noe som bidrar til at flere mister jobben i gjennomsnittskonkursen. Vi har også tidligere sett lignende utvikling i forbindelse med nedgangskonjunkturer, men nivåene har da vært lavere. Under finanskrisen i 2009 var antall ansatte per konkurs bare på litt over tre.


Geografisk ser vi at konkursene øker mest på Sør-Vestlandet (Rogaland og Hordaland), og regionen har sammen med Østlandet den høyeste konkursandelen. Sør-Vestlandet er fortsatt preget av den lave oljeprisen og mindre investeringsvilje enn for noen år siden, noe som fører til at konkursutviklingen fortsatt peker oppover. Nabofylket Sogn og Fjordane skiller seg som vanlig ut med Norges laveste konkursandel, men har i tillegg en konkursnedgang på hele 23,2
prosent siste 12 måneder.

Last ned 2. utgave av Lindorffanalysen 2017 her


Bransjemessig er det Overnatting og servering som står for den største konkursøkningen, og dette er også bransjen med den høyeste konkursandelen. Overnatting og servering har nå en konkursandel på 5,2 prosent, noe som er over dobbelt så høyt som Bygg og anlegg, som er bransjen med det nest høyeste nivået.


Oljebeltet utmerker seg også når det gjelder misligholdet blant privatpersoner. Her ser vi at antall personer med betalingsanmerkning fortsatt stiger i Vest-Agder, Rogaland og Hordaland, mens utviklingen i Nord-Norge går i motsatt retning. I øvrige landsdeler har det vært mindre endringer det siste året. Samtidig er det verdt å merke seg at misligholdet på Sør-Vestlandet fortsatt ligger på et moderat nivå.

Aldersmessig ser vi at misligholdet blant de eldre (66 år+) fortsetter å øke, og at denne trenden skiller seg markant fra alle andre aldersgrupper. Trolig vil denne utviklingen bare forsterke seg i årene som kommer, både på grunn av endrede kredittvaner blant eldre og høyere mislighold blant de som nærmer seg pensjonisttilværelsen.

Overordnet ser vi flest positive tegn i misligholdsstatistikken, ikke minst når det gjelder misligholdet blant privatpersoner. Men særlig oljebeltet vil trolig også oppleve de neste kvartalene som krevende.

Anette Willumsen

Anette Willumsen, Administrerende Direktør Lindorff Norge