Vi oppsummerer årets andre Lindorffanalyse

Vi oppsummerer årets andre Lindorffanalyse

Her finner du de viktigste tallene og trendene fra 2. utgave av Lindorffanalysen 2017

Last ned 2. utgave av Lindorffanalysen 2017 her

254.711
PERSONER står oppført med betalingsanmerkning i årets første kvartal. Det er en nedgang på 1,1 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Totalt har i underkant av hver 20. nordmann betalingsanmerkning. Oljefylkene påvirker statistikken negativt.

1,3 millioner
BETALINGSANMERKNINGER i første kvartal. Nordmenn står oppført med 1.257.786 betalingsanmerkninger i første kvartal 201. Det er en økning på 2,7 prosent mot tilsvarende periode i fjor. Dette er regninger som ikke er betalt, etter gjentatte purringer.  

39 milliarder
KRONER. Nordmenn har ubetalte regninger til en verdi av 39 milliarder kroner. De utestående beløpene har økt med 1,5 prosent fra første kvartal i fjor.

4,9 anmerkninger
PER PERSON i snitt. Folk som har betalingsanmerkninger har i snitt 4,9 anmerkninger hver. Personer mellom 30 og 50 år trekker opp statistikken.

151.291 kroner
I SNITT per person med betalingsanmerkning. Hver person med betalingsanmerking skylder i snitt over 150.000 kroner – en økning på 2,6 prosent sammenlignet med for ett år siden. Det er en stor økning blant eldre aldersgrupper.

70 prosent
ØKNING BLANT ELDRE. De fem siste årene har det vært en økning på 70 prosent i antall personer over 66 år med betalingsanmerkning. Veksten er betraktelig større enn hos alle andre aldersgrupper. Det henger blant annet sammen med endrede kredittvaner hos de eldre.

16.500 pensjonister
HAR UTFORDRINGER med å gjøre opp regningene sine, mot 9800 personer over 66 år for fem år siden. Pensjonistene har rundt 55.000 anmerkninger totalt, og veksten er på hele 95 prosent i perioden.

De yngste
KLARER SEG BEDRE. Gjeldsproblemer blant de yngre har vært mye omtalt. De fem siste årene er det en tydelig økning, som i befolkningen generelt. Men i første kvartal 2017 er det en nedgang på 2,7 prosent i antall personer under 30 år som sliter med regningene, mot samme kvartal i fjor. Totalt er det 51.906 personer under 30 år som har betalingsanmerkning.

Oljefylkene

PÅVIRKER NEGATIVT. Oljefylker som Rogaland, Hordaland, Vest- og Aust-Agder påvirker statistikken negativt, blant annet når det gjelder antall personer som sliter med å betale regningene sine. Dette har sammenheng med økt arbeidsledighet, som en følge av oljenedturen.

Rogaland
HAR STØRT ØKNING når det gjelder antall personer med gjeldsproblemer. Mens det er en nedgang på 1,1 prosent på landsbasis, er det en vekst på 3,3 prosent i Rogaland. 18.151 rogalendinger står nå oppført med betalingsanmerkning. Men historisk sett er det ikke Rogaland, eller de andre oljefylkene, hvor folk har størst betalingsutfordringer. Før oljenedturen var det gode tider disse fylkene. Men de siste årene har utviklingen vært mest negativ her.

Arbeidsledigheten
FLATER UT. Utviklingen betyr at økningen i betalingsproblemer på Sør-Vestlandet trolig vil avta fremover.

Finnmark og Østfold
SLITER MEST med gjeldsproblemer. I disse fylkene har 7,1 prosent av innbyggerne betalingsanmerkning i første kvartal. Landssnittet er 5,4 prosent. I enkelte kommuner i Finnmark er det så mange som 1 av 10 innbyggere med betalingsvansker.

Oslo
ER BLANT FYLKENE med en liten nedgang i antall personer med betalingsvansker i første kvartal, på 0,8 prosent mot samme kvartal i fjor. 39.579 Oslo-folk har én eller flere betalingsanmerkninger.

Kjente kommuner
SOM EKSEMPELVIS Vardø, Alta, Holmestrand, Askim, Eidsvoll, Sarpsborg, Kongsvinger, Moss, Enebakk, Porsgrunn og Ringerike skiller seg negativt ut i statistikken. I disse kommunene er det en langt høyere andel innbyggere med betalingsvansker enn det som er vanlig på landsbasis. Mellom 7 og 8 prosent av innbyggerne i disse kommunene sliter med gjeldsproblemer, mot 5,4 prosent på landsbasis.

Landets beste
BETALERE finner vi først og fremst i små kommuner i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Her er det bare mellom 2 og 3 prosent av innbyggerne som står oppført med betalingsanmerkning. I Sogn og Fjordane har til sammen 3,2 prosent av innbyggerne betalingsanmerkning.

Visste du at… Du kan få avslag på søknad om blant annet bil- og boliglån, samt kreditt, dersom du har en betalingsanmerkning? Du kan også få problemer med å få visse typer jobber.
/media/57151/norge-fjord-foto-istockphoto-ved-alexander-nikiforov.jpg