Nøkkeltall for satser og gebyrer 2018 Lindorff

Nøkkeltall for satser og gebyr 2018

Fra 1. januar 2018 gjelder følgende nøkkelsatser for salærer og gebyrer i inkassobransjen.
  • Inkassosats fra 01.01.2018: 700,- (uforandret fra 2017).
  • Rettsgebyr fra 01.01.2018: 1130,- (Opp 81,- fra 2017).
  • Forsinkelsesrente: 8,50 prosent p.a. Gjelder første halvår 2018.
  • Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret) Jfr. forsinkelsesrenteloven § 3a første ledd: 380,- (opp 10,- fra 2017).

Ut 2017 er det disse satsene som gjelder

Kilde: Virke Inkasso