Personvernregler

Her finner du vår personvernerklæring som viser vår behandling av personopplysninger for fremtidige kundeforhold, leverandør eller forretningspartner.

Personvernerklæring

For informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger du har gitt oss for å utføre tjenestene vi leverer, les mer her.

Hvorfor har vi tilgang til dine personopplysninger?

For å inngå og oppfylle avtalen vi har med deg og/eller firmaet du representerer, er behandling av dine personopplysninger helt nødvendig. Vi kan behandle personopplysninger om besøkende til våre nettsteder eller fysiske kontorer, avhengig av hvordan du velger å interagere med oss. Det kan for eksempel være gjennom kurs, arrangementer, nyhetsbrev o.l.

Hvordan behandler dere mine personopplysninger?

Vi vil kun behandle dine personopplysninger hvis vi har et juridisk grunnlag for dette. Det betyr at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt der du og/eller firmaet du representerer er den ene parten, eller for å gjennomføre tiltak på forespørsel fra deg før kontrakten inngås. I tråd med vårt formål kan vi også bruke dine personopplysninger for å gi deg informasjon om våre tjenester, prospekter, analyser, arrangementer og kurs som kan være av interesse for deg, eller for å utføre nødvendige eller ønskede oppgaver som forventes av forretningsforholdet vårt.

Vi er rettslig forpliktet til å overlevere dine personopplysninger til relevante myndigheter ved revisjon, og for å hindre, overvåke og bevise bedrageri, hvitvasking og andre kriminelle aktiviteter.

Dine personopplysninger vi besitter lagres konfidensielt i henhold til personvernlovgivningen.

Hvilke personopplysninger behandles og hvorfor?

Vi besitter nødvendig informasjon for å administrere kontrakts- eller forretningsforholdet. For å kommunisere med deg og samtidig sørge for trygg og riktig identifisering, har vi behov for ditt navn, jobbtittel og kontaktinformasjon som adresse, telefonnummer og e-postadresse.

For å oppfylle våre juridiske forpliktelser relatert til f.eks. hvitvasking, kan det også være nødvendig å be om passinformasjon eller lignende identifikasjon samt annen relatert informasjon.

Av hensyn til sikkerheten til vårt personale og besøkende bruker vi videoovervåkingskameraer på enkelte steder, og vi ber deg om å oppgi ditt navn og telefonnummer når du besøker oss. Med mindre vi er rettslig forpliktet til å lagre disse opptakene, vil disse slettes i løpet av kort tid.

Vi er rettslig forpliktet til å overlevere dine personopplysninger til relevante myndigheter ved revisjon og for å hindre, overvåke og bevise bedrageri, hvitvasking og andre kriminelle aktiviteter.

Avhengig av oppdraget og hvilket land saken behandles i, kan vi også foreta bakgrunnssjekk for å fastslå om det finnes omstendigheter som kan diskvalifisere deg eller firmaet du representerer fra et slikt oppdrag.

Med mindre annet er avtalt med deg, eller der det er nødvendig for opprettelsen, utøvelsen eller forsvar av rettslige krav, vil vi ikke inkludere spesielle kategorier med personopplysninger. Dette kalles ofte «sensitive personopplysninger» og innebærer informasjon som for eksempel etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, medlemskap i fagforeninger samt behandling av personopplysninger om helse eller seksuell legning.

Deler dere mine personopplysninger med andre?

Vi kan dele dine personopplysninger med våre leverandører som tilrettelegger og/eller leverer deler av våre tjenester, f.eks. utskrifts- og posttjenester, juridiske representanter, osv. Vi kan også dele dine personopplysninger med våre kunder hvis du representerer en leverandør som er en del av tjenestene vi leverer til dem, samt offentlige myndigheter.

Våre medarbeidere vil ha tilgang til personopplysninger. I slike tilfeller vil det kun gis tilgang etter behov og der formålene er beskrevet, og kun hvis medarbeideren er bundet av taushetsplikt.

Kan mine personopplysninger overføres til andre land?

Ettersom vi er en del av Intrum Group kan det hende vi overfører dine personopplysninger til et annet land. Hvis vi gjør dette, vil vi også sørge for at passende sikkerhetstiltak er på plass i henhold til personvernforordningen (GDPR). Vanligvis overføres ikke dine personopplysninger utenfor EØS-området. Vi bruker også tredjepartsleverandører utenfor EØS-området, inkludert USA, til lagring og tilgang til dine personopplysninger.

Vi vil aldri overføre dine personopplysninger utenfor EØS-området uten å være sikre på at dine personopplysninger er trygge. Derfor sørger vi for at alle mottakere har signert EUs standardavtalevilkår for å rettferdiggjøre overføringen, eller at det respektive landet garanterer adekvat personvern etter personvernlovgivningen. Vi kan også være avhengig av Privacy Shield, et program der personopplysninger kan overføres fra Europa til et selskap i USA, forutsatt at virksomheten i USA behandler personopplysninger i henhold til et strengt sett med regler og sikringstiltak. Vi kan også dele informasjon med andre hvis dette er påkrevet etter lovgivningen.

Hvor lenge lagres mine personopplysninger hos dere?

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge dette er tillatt etter loven, og så lenge vi har legitim interesse av å lagre slike opplysninger, f.eks. inntil kontrakten utløper og/eller inntil foreldelsesfristen utløper for å forsvare oss mot rettslige krav. Vi er juridisk forpliktet til å lagre dine personopplysninger i en tidsperiode for å hindre og avsløre bedrageri, avsløre og bevise hvitvasking og ved revisjoner.

Når det gjelder sikkerhetskopiering, vil vi også slette dine personopplysninger i våre sikkerhetskopier, men kun når sikkerhetskopien gjenopprettes, i henhold til våre retningslinjer om sikkerhetskopiering. Når sikkerhetskopien slettesslettes også dine personopplysninger.

Vil jeg bli utsatt for automatisert beslutningstaking?

Vi vil ikke bruke dine personopplysninger for automatisert beslutningstaking.

Hvilke rettigheter har jeg?

Det er viktig at du forstår at det er dine personopplysninger vi behandler, og vi ønsker at du føler deg komfortabel med dette. Selv om vi ikke trenger din tillatelse til å behandle dine personopplysninger, har du allikevel mange rettigheter i forbindelse med behandlingen av slik informasjon.

Dine rettigheter

Her finner du en oversikt over dine rettigheter og en forklaring på hva dette betyr

Rett til innsyn

Du kan be om informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, inkludert informasjon om:

 1. Hvorfor vi behandler dine personopplysninger
 2. Hvilke kategorier med personopplysninger vi behandler
 3. Hvilke kategorier av mottakere vi utleverer dine personopplysninger til
 4. Hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger eller kriteriene som brukes for å fastsette lagringsperioden
 5. Hvilke rettigheter du har
 6. Hvor vi har innhentet personopplysninger fra (hvis vi ikke har mottatt slik informasjon fra deg)
 7. Om behandlingen inkluderer automatisk beslutningstaking (såkalt profilering)
 8. Hvordan vi sørger for å beskytte dine personopplysninger hvis slik informasjon er overført til et land utenfor EØS-området

All informasjon ovenfor er tilgjengelig i denne personvernerklæringen. Du kan også be om en kopi av personopplysningene vi behandler om deg. Husk at du må betale et gebyr for ekstra kopier.

Rett til korrigering

Det er viktig at vi besitter korrekt informasjon om deg, og vi oppmuntrer deg derfor til å si ifra til oss hvis noen av dine personopplysninger er feil, f.eks. hvis du har endret navn eller flyttet.

Rett til sletting

Hvis vi behandler dine personopplysninger på en ulovlig måte, for eksempel hvis vi behandler dine personopplysninger lenger enn nødvendig, eller uten grunn, kan du be oss om å slette slik informasjon.

Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses dersom:

 1. Du bestrider riktigheten av personopplysningene
 2. Behandlingen er ulovlig
 3. Behandlingen av personopplysningene ikke lenger er nødvendig for formålet
 4. Du har innsigelse mot behandlingen

Behandlingen vil begrenses fra innsigelsen er inngitt og i den perioden det tar oss å vurdere innsigelsen. Dette betyr at vi (med unntak av lagring av personopplysninger) kan behandle dine personopplysninger kun etter ditt samtykke, så fremt behandling skjer i forbindelse juridiske forhold, for å beskytte andres rettigheter eller hvis offentligheten har interesse av behandlingen.

Innsigelsesrett

Hvis du mener at vi ikke har rett til å behandle dine personopplysninger, eller hvis du ønsker at en automatisert beslutning skal tas på nytt, kan du innvende mot vår behandling. I slike tilfeller kan vi bare fortsette behandlingen hvis vi kan rettferdiggjøre årsaker som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Men vi kan alltid behandle dine personopplysninger hvis dette er påkrevet for å avgjøre, utøve eller forsvare rettslige krav.

Rett til dataportabilitet

Du kan be om at personopplysninger du har overlevert til oss for behandling basert på samtykke eller for å oppfylle en kontrakt, blir sendt til deg i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Du har også rett til å be om overføring av slik informasjon til en annen behandlingsansvarlig.

Tilbaketrekking av samtykke

Vi baserer ikke vår behandling av personopplysninger på samtykke, men gitt at enkelte behandlingsaktiviteter kan være basert på samtykke, har du rett til å trekke dette samtykket tilbake. Vi vil i slike tilfeller stanse behandlingsaktivitetene basert på dette juridiske grunnlaget.

Vi vil også varsle andre vi har delt dine personopplysninger med om din henvendelse.

Hvordan kan jeg endre eller klage bruken av mine personopplysninger?

Hvis du har flere spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte vårt personvernombud.

Personvernombud: personvern@lindorff.com

Hvis du ikke er fornøyd med svaret eller mener vi behandler dine personopplysninger på en urettferdig eller ulovlig måte, kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om Datatilsynet og deres klageprosedyre her.

 

Personvernrettigheter

Hvis du ønsker å sende en forespørsel om noen av dine personvernrettigheter, kan du gjøre dette elektronisk her.

Rapportering av databrudd

Dersom det er sannsynlig at avviket vil medføre høy risiko for individers rettigheter og friheter, er vi også pålagt å informere den berørte personen uten unødig forsinkelse. For å hjelpe oss med å overholde disse viktige forpliktelsene, oppfordrer vi deg til å informere oss om eventuelle databrudd du er klar over via dette skjemaet.

 

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på vårt nettsted for å kunne forstå hvem du er og dermed tilby deg bedre tjenester og hvordan vi best mulig kan hjelpe deg. Vi bruker informasjonskapslene til å overvåke trafikken på nettsiden slik at vi kan optimalisere innholdet. Ved å besøke nettstedene våre gir du oss ditt samtykke til å bruke dine personopplysninger.

 

Vilkår

Ved å besøke og bruke www.lindorff.no samtykker du i følgende vilkår:

Dette nettstedet og innholdet på nettstedet, inkludert utvalget av innholdet og hvordan det er organisert på hver enkelt side eller på en gruppe med sider, tilhører fullt og helt Lindorff.

Du kan lagre utdrag fra Lindorffs nettsted på datamaskinen og skrive ut kopier av disse utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Du kan bruke og distribuere nødvendige begrensede utdrag fra nettstedet vårt for å legge inn koblinger til sidene våre eller koblinger fra søketjenester.

All annen bruk, reproduksjon, oversettelse, bearbeiding, organisering, endring, distribusjon og lagring av dette nettstedet, i enhver form og på enhver måte, helt eller delvis, er forbudt uten på forhånd å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Lindorff.

Selv om vi bestreber oss på å presentere nøyaktig og oppdatert informasjon, påtar vi oss ikke juridisk ansvar for feil, utelatelser eller villedende formuleringer eller for konsekvensene av handlinger som utføres som et resultat av å ha sett på innholdet på dette nettstedet.

Vær oppmerksom på at vi også fraskriver oss alt ansvar og erstatningsansvar knyttet til innhold og personvernpraksis på nettstedene vi oppgir koblinger til.

Endringer i disse retningslinjene: Ved betydelige endringer i bruksvilkårene for dette nettstedet publiserer vi de aktuelle endringene på denne siden. Vi anbefaler deg å gjennomgå personvernreglene våre regelmessig.