Analyse

Forstå risikoen i porteføljen din med analyser basert på Norges største database med inkassohistorikk.

Våre analysetjenester hjelper deg med å forstå effekten av å justere kredittpolicyen. Kanskje kan en liten økning i risikoen gi mye høyere avkastning. Vi kan også hjelpe deg med å analysere kvaliteten på gjeldsporteføljen din.

Vet du om risikoen i kundeporteføljen til din bedrift øker eller synker? Har du gode rutiner og systemer for å analysere risikoprofilen til nye kunder? Sammenligner du mislighold i din bedrift med utviklingen i markedet? Tar du for lite risiko?

Lindorff leverer analysetjenester som hjelper virksomheter å få kontroll på og styre sin egen kredittrisiko.

Ulike typer analyser

Analyseteamet vårt kan gjøre en rekke ulike typer analyser, og selv om noen er nesten hyllevare anbefaler vi sterkt å ta en prat for å avdekke hvordan vi best hjelper din virksomhet. Målet er at du skal kunne ta beslutninger og innføre tiltak som følge av analysen og da må vi i dialog.

Vil du ha kontroll på risikoen i din bedrift? Kom i gang.

Scorekort

Scorekort – et supplement til kredittsjekk
God likviditet starter med å velge de riktige kundene. Scorekort er en kredittvurderingsmodell for automatisk behandling av kredittsøknader, som både reduserer risikoen i kundeporteføljen og reduserer det manuelle arbeidet i søknadsbehandlingen.


Bonitetsanalyse (risikoanalyse)

Alle bedrifter som opererer med kreditt må være gode på å avsløre risiko og gjøre mottiltak så raskt som mulig. En risikoanalyse (vi kaller den bonitetsanalyse) kobler inkassodato på din kredittportefølje og gir deg såkalte "actionable insights" på et tidligere stadium enn ved rene tapsdata.


Ønsker du bedre kontoll på risikoen i din bedrift?