Låneadministrasjon

Vi administrerer lånene dine for deg - enkelt og effektivt.

Visste du at tre av fire kommuner bruker Lindorff til å administrere lånene de tilbyr innbyggerne sine? Her finner du informasjon om hvordan kommuner får inn mer av sine utestående fordringer og frigjør tid for kommuneansatte til å ta bedre vare på innbyggerne.

Hvorfor la Lindorff håndtere lånene?

Det å håndtere innfordring av lån er fagkunnskap. Ikke bare krever det at dere er oppdatert på lover og regler, og har gode systemer og rutiner, men også at dere er trente i å snakke med ulike typer mennesker i pengevansker. Det krever erfaring og en annen kompetanse enn hva en god regnskapsarbeider typisk har.
Lindorff kan håndtere hele låneprosessen for deg som kommune eller arbeidsgiver. Det betyr fra du har fått inn en søknad om startlån eller andre typer lån din virksomhet tilbyr, så kan vi håndtere resten av prosessen - fra søknadsbehandling til innfrielse.

  • Gode gjennomprøvde systemer som kan tilpasses dine behov
  • En organisasjon som alltid er oppdatert på det juridiske
  • En profesjonell kundeservice som har lengre åpningstider enn kommunen
  • Ansatte som er trente og flinke til å snakke om lån og nedbetaling av gjeld med ulike typer mennesker
  • Kanskje viktigst: Mindre restanse på utestående fordringer

Lindorff håndterer i dag en portefølje på nærmere 90.000 lån og nedbetalingsavtaler på vegne av over 400 oppdragsgivere. I 2017 administrerte vi til sammen 36 milliarder kroner i utlån.

Hvem passer Lindorffs låneadministrasjon for?

Vi er veldig glad i kommune-kunder for der ser vi at vi tilfører mye kompetanse og frigjør tid til at de ansatte kan jobbe mer med det de er gode på. Det gir mer fornøtde innbyggere og bedre kommuneøkonomi. Hele tre av fire kommuner bruker Lindorff til administrasjon av startlån i dag.
Vi administrerer også lån på vegne av organisasjoner og private bedrifter. Argumentasjonen er den samme. Lindorff har systemene og kompetansen til å gjøre både administrasjonen og innfordringen av lånene bedre enn virksomhetene klarer selv. Det gir bedre likviditet og mer fornøyde lånekunder.

Hvordan kontrollere at Lindorff gjør jobben skikkelig?

Som eier av lånene får dere en brukervennlig innsynsløsning som gir deg full tilgang til alle lån, og mulighet til å kommunisere inn spesielle hensyn, spørsmål eller annen informasjon som er relevant i oppfølgingen av lånet. Alle låntakere får også innsyn i sine egen lån.

Hva koster låneadministrasjon hos Lindorff?

Vi kan ikke gi noen standard pris, dessverre. Det avhenger av type lån, antall lån, størrelse på lån og en rekke faktorer vi må ha rede på før vi kan si hva det vil koste.


Bruker du mye tid på håndtere lån?

Ta en uforpliktende prat med oss.