Bonitetsanalyse

Alle bedrifter som opererer med kreditt må være gode på å avsløre risiko. En bonitetsanalyse er en risikoanalyse som kobler inkassodato på kredittporteføljen din og gir deg innsik på et tidligere stadium enn ved rene tapsdata.

Løpende risikovurdering av kredittporteføljer

Lindorff er Norges største inkassoselskap. Over 700 000 nordmenn er registrert i databasen vår. Vi kjenner 9 av 10 personer som skylder penger til inkasso. Dette kommer av at mange som skylder penger er registrerte med mer enn en inkassosak. Ved å hekte inkassodata på kunders utlånsporteføljer kan kunden få en løpende risikooppdatering på porteføljen, også før et eventuelt tap.

Hvorfor er risikoanalysen et nyttig verktøy?

Inkassodata er et tidlig tegn på tap. Dette kommer av at en sak går til inkasso før det blir registrert et tap hos kredittgiver. Ved å aktivt bruke inkassodata kan kunden justere risikoen på et tidligere tidspunkt, sammenlignet med å utelukkende bruke tapsavsetninger som en risikoindikator. Risikoanalysen vil dermed gi en løpende vurdering av betalingsevnen til kundene.

Hva kan risikoanalysen benyttes til?

Ved å gruppere inn porteføljen i ulike grupper kan risikoanalysen avsløre risiko og risikoutviklingen i ulike markedssegmenter. Dette kan for eksempel være ulike avdelinger eller ulike produkter kunden tilbyr. Risikoutviklingen er til dels svært ulik i forskjellige deler av kredittmarkedet, og på tvers av aldersgrupper. Risikoanalysen vil fange opp endringer på et tidlig tidspunkt, noe som gjør at du som kunde også kan gjøre endringer på et tidlig tidspunkt.

Hvem er risikoanalysen for? 

Risikoanalysen er et nyttig verktøy for alle bedrifter som opererer med kreditt. I en oppstartsfase vil regelmessig bruk av risikoanalysen gi en bedre kontroll på kvaliteten på kunder. For bedrifter som benytter scorekort vil det også fungere som en kontrollmekanisme på at scorekortet virker etter hensikten. For kunder med en allerede etablert kundebase vil det gi en oversikt over eventuell kvalitetsendringer i kundeporteføljen.


Tar bedriften din nok risiko?

Ta en prat med oss for å finne det ut.