Våre tjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester som sikrer god flyt i inkassotjenester til din bedrift.

Lindorffer

Inkasso

Lindorff tilbyr tilpassede løsninger for inkasso som ivaretar både din bedrift og kundene dine. Vårt mål er at du skal få tilbake pengene dine uten å miste kunden din. 

Her kan du lese mer om våre tjenester innen inkasso.

 


Fakturaadministrasjon

Vi kan administrere hele prosessen og ta hånd om alt som skjer fra vi mottar fakturagrunnlaget til betalingen er mottatt. Vi følger også opp kundene underveis. Fakturatjenestene våre hjelper din bedrift med å få færre utestående fordringer og kredittid reduseres.

Les hvordan vi kan hjelpe deg med faktura

Lindorffer

Lindorffer

Analysetjenester

God likviditet handler om mer enn å inndrive gjeld på en effektiv måte. Lindorff har gjennom 120 år bygget en unik innsikt i nordmenns mislighold. Vår database og analysekapasitet kan hjelpe din bedrift redusere risikoen allerede før kunden kommer inn døren.

Risikovurdering og analyse hos Lindorff.

 


Porteføljekjøp

For deg som ønsker umiddelbar likviditet og redusert risiko er salg av fordringsporteføljen et alternativ til inkasso. Denne løsningen forvaltes av Lindorff Capital . Lindorff Capital har konsesjon for kjøp av alle typer porteføljer, inkludert finanskrav. Kjøpesummen fastsettes gjennom en grundig analyse av porteføljen og forventede fremtidige innbetalinger. Vi kan kjøpe fordringer både før og etter forfall. De fleste av våre kunder velger å selge fordringene etter at de er misligholdt eller vente til de er avskrevne, enten gjennom løpende salg eller som et engangssalg. Lindorff Capital kjøper ikke enkeltkrav.

Lindorffer

Juridiske tjenester

Lindorff samarbeider tett med Advokatfirma Kontrakt som har erfarne advokater og hjelper deg med å få til en løsning i saken. Advokatfirma Kontrakt er Norges ledende advokatfirma innen sikring og innfordring av pengekrav. Firmaet har samarbeidet med Lindorff siden 1993, og har lang erfaring med de fleste problemstillinger og tvister som oppstår ved inndrivelsen av et krav. Vi forsøker alltid å få til en frivillig løsning i saken din, men når det er nødvendig vil vi håndtere en rettslig prosess for deg. Vi har jevnlige prosedyreoppdrag for ting- og lagmannsretten, og våre advokater har også saker for Høyesterett. I tillegg behandler vi klagesaker til Finansklagenemnda. 

Her kan du lese mer om våre juridiske tjenester

Sammen arrangerer vi også relevante kurs. Her finner en oversikt over kurs og seminarer.


Låneadministrasjon

Lindorff kan håndtere hele, eller deler av låneprosessen fra søknadsbehandling til innfrielse. Vi tar ansvar for den praktiske delen av låneprosessen, og tilpasser tjenesten etter behovene til din bedrift. Som eier av lånene kan du være trygg på at låneprosessen blir håndtert profesjonelt i tråd med gjeldende lovverk og med god service til dine lånekunder. Du får egen innsynsløsning som gir deg full tilgang til alle lån og egen løsning til låntaker. Lindorff håndterer i dag en portefølje på nærmere 90.000 lån og nedbetalingsavtaler på vegne av over 400 oppdragsgivere. Vi har kunder innenfor privat og offentlig sektor og hele tre av fire kommuner bruker Lindorff til administrasjon av startlån i dag.

Her kan du lese mer om låneadministrasjon