Våre tjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester som sikrer god flyt i kreditthåndteringen til din bedrift.

Lindorffer

Inkasso

Lindorff tilbyr tilpassede inkassoløsninger som ivaretar både deg og kundene som ennå ikke har gjort opp for seg. Med inkassotjenestene våre vil din bedrift få inn flere utestående beløp, og tapene vil reduseres. Det blir også mer tid til kjerneoppgavene. Inkasso handler om kunnskap, målrettet samarbeid og profesjonell oppfølging i alle ledd. Gjennom våre effektive kommunikasjonsløsninger får dere full oversikt og status over alle saker til behandling. Vi skreddersyr inkassotjenestene til ulike bransjer og tilpasser oppfølgningen for best resultat.

 


Fakturaadministrasjon

Fakturering tar ofte mye tid og ressurser. Vi administrer hele faktureringsprosessen og tar hånd om alt som skjer fra vi mottar fakturagrunnlaget til betalingen er mottatt. Fakturatjenestene våre hjelper din bedrift med å få færre utestående fordringer. Vi følger opp og etablerer rutiner slik at salgene opprettholdes, pengene kommer inn tidligere og antall kredittdager reduseres. Dette fører ofte til at din bedrift får bedre likviditet og reduserer tapsrisikoen. Mange av kundene våre opplever dessuten at den gode kundeoppfølgingen fører til mer fornøyde kunder og færre krediteringer.

Lindorffer

Lindorffer

Analysetjenester

Riktig bruk av data og tilpassede analyser gir bedriften din mulighet til å skape større verdi. Analyseavdelingen vår jobber tett med kundene for å sikre økt salg, høyere markedsandeler og reduserte tap. Sammen med dine egne data, offentlig informasjon og vår unike innsikt i misligholdet i Norge belyser vi hvor de beste mulighetene ligger, og hvor risikoen befinner seg. 

Vi kjenner 9 av 10 som skylder penger. Sjekk ut vår kvartalvise temperaturmåler: Lindorffanalysen. 


Porteføljekjøp

For deg som ønsker umiddelbar likviditet og redusert risiko er salg av fordringsporteføljen et alternativ til inkasso. Denne løsningen forvaltes av Lindorff Capital . Lindorff Capital har konsesjon for kjøp av alle typer porteføljer, inkludert finanskrav. Kjøpesummen fastsettes gjennom en grundig analyse av porteføljen og forventede fremtidige innbetalinger. Vi kan kjøpe fordringer både før og etter forfall. De fleste av våre kunder velger å selge fordringene etter at de er misligholdt eller vente til de er avskrevne, enten gjennom løpende salg eller som et engangssalg. Lindorff Capital kjøper ikke enkeltkrav.

Lindorffer

Juridiske tjenester

Lindorff samarbeider tett med Advokatfirma Kontrakt som har erfarne advokater og hjelper deg med å få til en løsning i saken. Advokatfirma Kontrakt er Norges ledende advokatfirma innen sikring og innfordring av pengekrav. Firmaet har samarbeidet med Lindorff siden 1993, og har lang erfaring med de fleste problemstillinger og tvister som oppstår ved inndrivelsen av et krav. Vi forsøker alltid å få til en frivillig løsning i saken din, men når det er nødvendig vil vi håndtere en rettslig prosess for deg. Vi har jevnlige prosedyreoppdrag for ting- og lagmannsretten, og våre advokater har også saker for Høyesterett. I tillegg behandler vi klagesaker til Finansklagenemnda. 

Sammen arrangerer vi også relevante kurs. Her finner en oversikt over kurs og seminarer.


Låneadministrasjon

Lindorff kan håndtere hele, eller deler av låneprosessen fra søknadsbehandling til innfrielse. Vi tar ansvar for den praktiske delen av låneprosessen, og tilpasser tjenesten etter behovene til din bedrift. Som eier av lånene kan du være trygg på at låneprosessen blir håndtert profesjonelt i tråd med gjeldende lovverk og med god service til dine lånekunder. Du får egen innsynsløsning som gir deg full tilgang til alle lån og egen løsning til låntaker. Lindorff håndterer i dag en portefølje på nærmere 90.000 lån og nedbetalingsavtaler på vegne av over 400 oppdragsgivere. Vi har kunder innenfor privat og offentlig sektor og hele tre av fire kommuner bruker Lindorff til administrasjon av startlån i dag.