Inkassobyrået Lindorff tilbyr ulike analysetjenester som kan hjelpe din bedrift.

Analysetjenester: kredittmarkeds - og risikoanalyse

Våre analysetjenester hjelper deg med å forstå effekten av å justere kredittpolicyen. Kanskje kan en liten økning i risikoen kan gi mye høyere avkastning. Vi kan også hjelpe deg med å analysere kvaliteten på gjeldsporteføljen din.

Vet du om risikoen i kundeporteføljen til din bedrift øker eller synker? Har du gode rutiner og systemer for å analysere risikoprofilen til nye kunder? Sammenligner du mislighold i din bedrift med utviklingen i markedet? Tar du for lite risiko?

Lindorff leverer analysetjenester som hjelper virksomheter å få kontroll på og styre sin egen kredittrisiko.

Ta kontakt for å høre hvordan din virksomhet best kan bruke våre analyser

Ulike typer analyser
Analyseteamet vårt kan gjøre en rekke ulike typer analyser, og selv om noen er nesten hyllevare anbefaler vi sterkt å ta en prat for å avdekke hvordan vi best hjelper din virksomhet. Målet er at du skal kunne ta beslutninger og innføre tiltak som følge av analysen og da må vi i dialog.

Bonitetsanalyse – Løpende risikovurdering av kredittporteføljer
Alle bedrifter som opererer med kreditt må være gode på å avsløre risiko og gjøre mottiltak så raskt som mulig. En bonitetsanalyse kobler inkassodato på din kredittportefølje og gir deg såkalte actionale insights på et tidligere stadie enn ved rene tapsdata.

Les mer om Bonitetsanalyse

Scorekort – Kredittvurdering av nye kunder
God likviditet starter med å velge de riktige kundene. Scorekort er en kredittvurderingsmodell for automatisk behandling av kredittsøknader, som både reduserer risikoen i kundeporteføljen og reduserer det manuelle arbeidet i søknadsbehandlingen

Les mer om Scorekort

Lindorffanalysen – Konjunktur og prediksjonsanalyse på makronivå
Som Norges største inkassoselskap har vi Big Data om hvordan utviklingen i mislighold er i Norge. Denne dataen kan vi kombinere med annen informasjon og gi gode prognoser for hvordan kredittrisikoen i ulike segmenter vil utvikle seg.

Les mer om Lindorffanalysen her

Hvorfor snakke med oss om analyse?
For din bedrift som kreditor handler det om å redusere tap. Enten ved å ha kunne forutsi potensielle tap og gjøre tiltak tidlig, eller ved å sortere bort potensielle tapsgivende kunder før de faktisk blir kunder.

Lindorff har jobbet med å få folk til å betale regningene sine i 120 år. Vi håndterer store deler av gjeldsinndrivingen i Norge og har et datavarehus som kjenner de fleste skyldnere i Norge. Kombinert med systemer for å vurdere risikoprofiler både per enkeltkunde og i store porteføljer av kunder gir dette oss en enorm analysekapasitet og -kompetanse.

Vi gjør også en egen analyse av misligholdsutviklingen i Norge – Lindorffanalysen – som trekker sammenhenger på makronivå og gjør det mulig for våre kunder å bedre forstå og forutsi risikoutviklingen og dermed planlegge mottiltak. Det arbeidet er med å løfte blikket til analytikerne våre og gir kundene et mer helhetlig risikobilde.

Vi har bransjens ledende analysemiljø, som kan som kan vurdere dine data sammen med Lindorffs omfattende database. Snakk med oss om hvordan vi kan hjelpe din bedrift.