Bonitetsanalyse

Hva er bonitetsanalyse og hvordan jobber vi med det?

Løpende risikovurdering av kredittporteføljer
Lindorff er Norges største inkassoselskap. Over 700 000 nordmenn er registrert i datavarehuset vårt. Vi kjenner 9 av 10 skyldnere. Dette kommer av at mange skydnere er registrerte med mer enn en inkassosak. Ved å hekte inkassodata på kunders utlånsporteføljer kan kunden få en løpende risikooppdatering på porteføljen, også før et eventuelt tap.

Hvorfor er Bonitetsanalysen er nyttig verktøy?
Inkassodata er et tidlig tegn på tap. Dette kommer av, naturlig nok, at en sak går til inkasso før det blir registrert et tap hos kredittgiver. Ved å aktivt bruke inkassodata kan kunden justere risikoen på et tidligere tidspunkt, sammenlignet med å utelukkende bruke tapsavsetninger som en risikoindikator. Bonitetsanalysen vil dermed gi en løpende vurdering av betalingsevnen til kundene.

Hva kan Bonitetsanalysen benyttes til?
Ved å gruppere inn porteføljen i ulike grupper kan Bonitetsanalysen avsløre risiko og risikoutviklingen i ulike markedssegmenter. Dette kan for eksempel være ulike avdelinger eller ulike produkter kunden tilbyr. Risikoutviklingen er til dels svært ulik i forskjellige deler av kredittmarkedet, og på tvers av aldersgrupper. Bonitetsanalysen vil fange opp endringer på et tidlig tidspunkt, noe som gjør at kunden også kan gjøre endringer på et tidlig tidspunkt.

Hvem er Bonitetsanalysen for?
Bonitetsanalysen er et nyttig verktøy for alle bedrifter som opererer med kreditt. I en oppstartsfase vil regelmessig bruk av Bonitetsanalysen gi en bedre kontroll på kvaliteten på kunder. For bedrifter som benytter scorekort vil det også fungere som en kontrollmekanisme på at scorekortet virker etter hensikten. For kunder med en allerede etablert kundebase vil det gi en oversikt over eventuell kvalitetsendringer i porteføljen.

Vil du vite mer bonitetsanalyser? Ta kontakt med oss via dette skjemaet.

Lindorff tilbyr ulike analysetjenester.