Scorekort

Scorekort er en kredittvurderingsmodell for automatisk behandling av kredittsøknader.

Lindorff gjør det enklere å velge riktige kunder
Riktig utvelgelse av kunder er avgjørende for lønnsomheten til banker og andre kredittforetak. Lindorffs unike tilgang på inkassodata er vårt klare fortrinn i produksjon av scorekort.

Datagrunnlag er nøkkelen

Lindorff har detaljert kjennskap til 9 av 10 som skylder penger i Norge. Det er denne kunnskapen vi benytter oss av når vi lager scorekort. Dette utvider kriteriene kundene kan ta i bruk for innvilgelse eller avslag av nye søknader. Vi kan også avdekke om det tidligere har blitt avslått lønnsomme kunder.

Hvordan gjør vi det?
Scorekort utarbeides i tett dialog med kunden. Det er selvsagt kunden som bestemmer risikoprofil og målgruppe, selv om vi selvsagt kommer med innspill i denne prosessen. På bakgrunn av dette, i tillegg til søknadsmassen til kunden, utarbeider vi et scorekort som er spesialtilpasset kundens ønsker og behov.

Et godt scorekort øker lønnsomheten
Et godt scorekort øker lønnsomheten på flere måter. Riktig kundebase tilpasset ønsket risikonivå øker inntektene og reduserer tap. I tillegg kan det innebære en betydelig kostnadsredusering å begrense antall søknader som blir manuelt behandlet.

Er du interessert i å snakke med oss om scorecort? Ta kontakt via dette skjemaet.

Inkassobyrået Lindorff tilbyr scorekort