Lindorff har lang erfaring som inkassobyrå i både Norge og internasjonalt. Vi kan hjelpe med meg inkasso i utlandet.

Inkasso i utlandet

Har du kunder i utlandet eller norske kunder som flytter eller stikker av utenlands uten å gjøre opp for seg?

Internasjonal inkasso dreier seg om inndriving av pengekrav i utlandet. Lindorff har en svært effektiv internasjonal avdeling som løser saker gjennom en kombinasjon av gode kontakter, dyktige ”detektiver” og kunnskap om lokale og internasjonale lover og reguleringer.

Ta kontakt i dag om du trenger hjelp med internasjonal inkasso

Utfordringen med internasjonal inkasso
Stadig flere nordmenn flytter til utlandet og næringslivet eksporterer stadig mer. Det gjør også at stadig flere regninger blir sendt ut av landet uten å bli betalt. Det å kreve inn penger i utlandet har flere utfordrende problemstillinger:

• Lokalt lovverk og andre reguleringer enn du er vant til.
• Språkproblemer gjør det vanskelig å finne mennesker og samarbeide med eventuelle partnere.
• Kulturforskjeller som kan slite på nervene til pragmatiske nordmenn.
• Internasjonale regler og konvensjoner du må være oppdatert på for å lykkes.

I enkelte saker handler det også om å finne ut hvilket land den som skylder pengene befinner seg i og den detektiv-jobben krever erfaring. Spesielt om vedkommende ikke ønsker å bli funnet

Hvordan oppnår vi 95% løsningsgrad på inkasso til utlandet?
Vi er veldig stolte av hvor mange saker vi klarer å løse på vegne av klientene våre. Løsningsgraden er på 95% på B2B og 75% på B2C (Business to Consumer).
De gode løsningsgradene kommer ikke av seg selv, men er et resultat av kompetanse- og relasjonsbygging over tid. Det har skapt et levende fagmiljø som er veldig flinke til å finne folk og få dem til å betale uansett hvor de er.

 • Språkkompetanse: Vi snakker 13 språk.
 • Flere internasjonale nettverk: Vi er med i 4 nettverk, noe som sammen med våre uavhengige samarbeidspartnere sikrer oss dobbeltdekning i flere land.
  - LIC (League International for Creditors)
  - FENCA (Federation of European National Collection Associations)
  - ALQ (American Lawyers Company - Quarterly law list)
  - VIRKE (NIF) (Hvert lands nasjonale inkasso-organisasjoner )
 • Kulturforståelse: Lokale samarbeidspartnere sikrer at vi forstår kulturen og ikke gjør noen typiske tabber som ? Hva hadde dere tenkt å skrive her?
 • Internasjonal compliance: Useriøse partnere ville sette vårt og våre klienters rykte på spill, derfor velger vi alltid partnere med høye krav til etikk og med alt av compliance i orden.
 • Erfaring med internasjonale konvensjoner. Det finnes en del avtaler mellom land og organisasjoner om hvordan innfordring skal gjøres mellom landene. Dette kalles konvensjoner (Lugano-konvensjonen, 1965-konvensjonen m.fl.), kjennskap og erfaring med disse er ofte avgjørende for å løse inkasso i utlandet

Det er selvsagt forskjeller mellom ulike land. Vi klarer ikke å få samme løsningsgrad i Afghanistan som i Tyskland.

Hvordan jobber vi med internasjonal inkasso?
Årsaken til at Lindorff lykkes er at vi tilpasser inkassoløpet etter hvem vi krever penger fra. Målet er jo at du skal få pengene uten at kunden blir sur, slakter deg på sosiale medier og aldri kjøper igjen. Vi vil ha fornøyde folk på begge sider av bordet.

Det er likevel noen faste steg og prosesser som gås igjennom når vi krever inn gjeld fra utlandet:

1. Ny sak til Internasjonal inkasso
• Vurdere land, språk, historikk, sikkerheter, jurisdiksjon, kravets størrelse
• Starte opp saken

2. Sende til agent (samarbeidspartner) / Sikre det rettslige i Norge
• Verdier i Norge?
• Sikre med dom?
• Sende direkte til agent eller ta de første grepene fra Norge?

3.Agent starter opp saken
• Utenrettslig pågang (Prøver å få betalt uten å involvere rettssystemet)
• Rammebetingelser
• Anbefaling fra agent

4. Minnelig løsning eller rettslig i utlandet
• Anbefaling til kunde
• Innhente og eventuelt oversette dokumentasjon
• Kost/nytte vurdering: Er det verdt å gå videre?

5. Avslutte eller overvåke?
• Om vi ikke får inn pengene vurderer vi om saken bør avsluttes eller om det er verdt å sette den på overvåking i tilfelle situasjonen til den som skylder penger endrer seg
• Anbefaling til kunde

Dette er selvsagt en forenkling, og om du har videre spørsmål må du gjerne ta kontakt med oss.

Hva koster en internasjonal inkassosak?
Vi skulle gjerne ha gitt en standardpris, men den finnes ikke. Prisen avhenger av land, jurisdiksjon, kravets størrelse og en rekke andre faktorer. Vi må rett og slett ha den konkrete saken for å kunne gi riktig pris.

Det vi kan si er at vi har lav kostnad per innfordret krone.

 

Lindorff har lang og god erfaring med håndtering av inkasso i utlandet
Vår erfaring med Lindorff’s International er at de greier å kombinere
en god løsningsgrad med konkurransedyktige priser.

Tilstedeværelse i mange land er også av stor betydning for en
bedrift som Nordea, med kunder i de fleste land.

Merete Gaarder, Debt Collection Household (PM), Nordea. (August 2017)

Hvem snakker jeg med om inkasso til utlandet?

Det enkleste er kanskje å fylle ut dette skjemaet, men om du ikke liker skjemaer kan du også kontakte oss direkte på telefon: 24 16 21 51 eller send oss e-post på: international@lindorff.com