Illustrasjonsbilde inkassovarsel Lindorff

Inkassovarsel

Før du sender en sak til inkasso må du alltid sende et inkassovarsel. Det er viktig å følge de formelle kravene for at inkassovarselet skal være gyldig.

Inkassovarsel med eller uten purring?

Du velger selv om du vil sende ut en purring før du sender inkassovarsel. Hvis du skal legge på gebyr må du vente med å sende purringen til 14 dager etter at fakturaen har forfalt. Hvis du sender inkassovarsel uten gebyr kan du sende den med en gang fakturaen har forfalt.

Inkassovarsel sats

Maksimal sats for inkassovarsel per 1. januar 2017 er kr. 70

Krav for inkassovarsel

For at et inkassovarsel skal være gyldig må det følge formelle krav. Les mer om inkassoloven om inkassoloven og betalingsfrist her.

  • Et inkassovarsel skal sendes skriftlig. Ny lov om teknologinøytralitet gjør at man nå kan inkassobrev sendes elektronisk. Elektronisk kommunikasjon kan benyttes hvis det blir sendt på en "betryggende måte".
  • Inkassovarselet må være tydelig merket med "Inkassovarsel" eller "Varsel om inkasso"
  • Det kan sendes dagen etter forfall på opprinnelig faktura hvis man ikke skal kreve purregebyr
  • Hvis man skal kreve purregebyr må du vente med å sende varselet til 14 dager etter forfall
  • Betalingsfristen må være på 14 dager
  • Det må komme tydelig frem at saken sendes til inkasso eller overføres til et inkassobyrå for videre inndrivelse, hvis beløpet ikke betales innen fristen.

Trenger du og din bedrift hjelp til å gjøre inkasso? Vi hjelper deg gjerne. Ta kontakt via dette skjemaet.