Illustrasjonsbilde forsinkelsesrente Lindorff

Forsinkelsesrenter

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om forsinkelsesrenter.

Forsinkelsesrente er en rente du kan kreve om kundene dine ikke betaler til avtalt tid. I følge forsinkelsesrenteloven kan du beregne renter på fordringen fra dagen etter forfall hvis du har oppgitt forfallsdato på fakturaen. Er ikke forfallsdato avtalt, kan du kreve rente tidligst 30 dager etter fakturadatoen.

Sats for forsinkelsesrente
Forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra henholdsvis 1. januar og 1. juli. Renten skal være Norges Banks styringsrente pluss minst 8 prosentpoeng.

I 2017 er forsinkelsesrenten 8,5%.
Du kan beregne forsinkelsesrenten ved å bruke denne kalkulatoren.

B2B-renten kan være høyere
Når kunden er næringsdrivende kan du avtale og kreve en høyere rentesats.

Dette må være avtalt på forhånd. Typisk vil en ha dette med i leveringsbetingelsene eller som del av en kontrakt. Rentesatsen må oppgis både i avalen og på fakturaen du sender ut.

Hvis du ikke har avtalt særskilt forsinkelsesrente kan du maksimalt kreve den satsen som er fastsatt av Finansdepartementet.

Forsinkelsesrente i forbrukerforhold

Du har ikke lov å avtale eller kreve mer rente enn den fastsatte satsen om skyldner er en privatperson.