Illustrasjonsbilde hovedstol Lindorff

Hovedstol

Hovedstol er det opprinnelige beløpet i et krav - uten renter og omkostninger. En hovedstol i forbindelse med inkasso er følgelig det opphavelige beløpet som skyldes hos en debitor - og dermed uten renter, purregebyr, inkassosalær og andre omkostninger.

Hovedstol og inkasso – typiske misforståelser

Det kan lett oppstå misforståelser og konflikter i en inkassoprosess om man ikke er tydelig på kostnadene som oppstår. En kan faktisk få inkasso selv om hovedstol er 0,- kroner.

Du trenger ikke å ha fått inkassoregningen før du er pliktig å betale. Mange misforstår betydningen av et inkassovarsel og tror at så lenge de betaler hovedstol før de får betalingsoppfordring så er det greit. Det stemmer ikke. Plikten til å dekke inn inkassosalær inntrer når betalingsfristen i inkassovarselet er utløpt. Det er med andre ord ikke det å motta betalingsoppfordringen som utløser betalingsplikten.

Ingen liker å betale purregebyr eller forsinkelsesrenter, men det er lovmessige krav og kreditor kan sende manglende betaling av disse til inkasso selv om hovedstol er betalt innen inkassofristen. Lindorff anbefaler bedrifter å være varsomme med slik praksis da det fort skaper kundemisnøye og konflikt.

Inkasso handler om å få betalt og samtidig beholde det gode kundeforholdet.