Illustrasjonsbilde Inkassosalær Lindorff

Inkassosalær

For folk flest kan det virke som at inkassobyråene selv bestemmer hvor mye de skal ta i inkassosalær i hver enkelt inkassosak – slik er det ikke.

Hvordan beregnes inkassosalær?

Inkassosalær blir regulert i forskrift til inkassoloven og beregnes etter en trappetrinnsmodell ut i fra beløpet på hovedstolen (det opprinnelige kravet) og en totrinnsmodell som kalles for lett og tungt salær eller lette og tunge krav.

  • Lett salær: En betalingsoppfordring som kan ha gått over fristen i inntil 28 dager.
  • Tung salær: Fristen på en betalingsoppfordring har gått over tiden med mer enn 28 dager.

Sjekk gjeldene satser for inkassosalær her. Dersom den som skylder penger betaler innen fristen på første inkassovarsel, skal vedkommende ikke betale vederlag til inkassobyrået.

Det er viktig å være klar over at inkassosalær kun er til dekning av omkostninger, og at det er vanlig at inkassobyråer i tillegg tar en prosentandel av det skyldte beløpet som betaling for innkrevingsjobben.

Hvor stort kan salæret bli?

Inkassobyråer bruker standardiserte maks-satser fra myndighetene for hvor store gebyrer som kan ilegges den som skylder penger.

Størrelsen på salæret øker proporsjonalt med beløpet som kunden skylder. I tillegg blir salæret enda større i det som kalles «tunge» saker.

Når forsvinner retten til å ta inkassosalær?

Retten til å legge på inkassosalær forsvinner hvis det er gjort formelle feil i inkassoprosessen eller hvis mottakeren har motsatt seg kravet. Hvis den som skylder penger ikke er enig i kravet må saken gjennom forliksrådet før den eventuelt kan gjenopptas.

Har du spørsmål om våre tjenester innen inkasso? Ta kontakt med oss her.