Illustrasjonsbilde purregebyr Lindorff

Purregebyr

Purregebyr er en kostnad som tillegges et krav som er forfalt til betaling. En bedrift kan maksimalt sende ut 2 purringer med gebyr. Eventuelt 1 purring og 1 inkassovarsel.

Satser 

Purregebyret kan maksimalt være på 1/10 av inkassosatsen. Denne fastsettes hvert år i Forskrift til inkassoloven.

For 2017 er maksimalt purregebyr 70 kr.

Purregebyr og merverdiavgift
Det skal ikke beregnes merverdiavgift av purregebyrene.

Krav til purring
Etter forfall er det opp til deg hvor lenge du vil vente med å purre på innbetalingen, men Lindorff anbefaler å starte raskt. Gjeld er ferskvare og jo fortere du starter med å innfordre den jo mer sannsynlig er det at du får betalt.

Men skal du kreve gebyr på purringen må følgende krav være oppfylt:

- Minst 14 dager siden forfall
- Purringen skal være skriftlig. Det kan benyttes epost eller meldinger i portal type nettbank eller innlogget kundesystem.
- Det må være en betalingsfrist på 14 dager
- Det må fremkomme hva kravet gjelder. Fakturanummer holder.
- Størrelse på purregebyr
- Størrelse på renter /rentesats
Det bør også fremkomme at kravet vil bli sendt til inkasso om du planlegger det som neste steg.

Les mer om inkassoprosessen