Inkassobyrået Lindorff leverer juridiske tjenester i tett samarbeid med Advokatfirmaet Kontrakt

Juridiske tjenester

Lindorff samarbeider tett med Advokatfirma Kontrakt som har erfarne advokater og hjelper deg med å få til en løsning i saken. Advokatfirma Kontrakt er Norges ledende advokatfirma innen sikring og innfordring av pengekrav.

Hvordan samarbeider Lindorff og Advokatfirmaet Kontrakt?

Advokatene som bistår Lindorff med inkasso av ditt krav er de samme advokatene som hjelper din bedrift dersom inkassoprosessen stopper opp og rettslige prosesser må vurderes. Hvis kravet fra din bedrift bestrides er alternativet å sende saken til et advokatkontor som må sette seg inn i saken fra bunnen av.

Hos Lindorff vil din bedrift imidlertid oppleve en sømløs og effektiv overgang fra inkasso til rettsprosess fra advokater med spisskompetanse innen innfordring av pengekrav.

Dette er mulig fordi advokatene i Juridisk avdeling er organisert i et eget advokatfirma, Advokatfirma Kontrakt. Slik har det vært siden 1993 og Advokatfirma Kontrakt er i dag Norges ledende advokatfirma innen sikring og realisering av pengekrav. Vår erfaring bidrar til at din bedrift kan foreta strategiske valg som løser saken raskt slik at inkassoprosessen kan fortsette. Dersom saken ikke kan løses raskt med enkle grep så har Advokatfirma Kontrakt lang erfaring med prosedyreoppdrag for domstolen. 

Her kan du lese om inkassoprosessen

Hvem løser vi juridiske saker for? 

Vi prosederer månedlig saker for bank- og finansnæringen, forsikringsnæringen, handelsnæringen, offentlig sektor, telekombransen og energibransjen. Våre kunder er alt fra store banker til små handelsbedrifter uten at dette påvirker de juridiske rådene som gis. Opplevelsen av en sømløs overgang fra inkassosak til rettsak er den samme om du er en stor kunde eller om du er en mindre kunde.

Vi deler vår kunnskap innen inkasso

At advokatene hos Lindorff går mye i retten betyr at de er med på å utvikle rettspraksis i domstolen. God praktisk og faktisk kunnskap blant advokatene bidrar også til at Intrum kan være nyskapende innen å utvikle inkassobransjen.

Advokatfirma Kontrakt deler også gjerne sin kunnskap med din bedrift gjennom en omfattende kursvirksomhet. Din bedrift kan enten delta på faste oppsatte kursarrangement og frokostseminarer, eller så kan vi skreddersy et kurs for din bedrift som bidrar til å heve kompetansen til dine ansatte der det trengs som mest.

Advokatene i Advokatfirma Kontrakt er forfattere av sentral litteratur innen sikring og realisering av pengekrav, og vi holder kurs for advokatstanden på disse rettsområdene. Hos Lindorff er advokatene godt oppdatert på relevant rettsutvikling i domstolen.

Ved å velge Lindorff som din inkassopartner, så vil din bedrift oppleve overgangen fra inkasso til rettsprosess som rask, kostnadseffektiv, kompetent og trygg. Har du spørsmål?

Ta kontakt med Advokatfirmaet Kontrakt eller fyll ut dette skjemaet.