Vi inviterer til frokostseminar om teknologinøytralitet!

Vi inviterer til frokostseminar om teknologinøytralitet!

Vet du hvilke konsekvenser som følger av endringer i loven om teknologinøytralitet og hva det betyr for din bedrift og dine kunder? Meld deg på vårt frokostseminar 20. juni.

I april i år trådte lovendringene i inkassoloven i kraft angående teknologinøytralitet. Endringene innebærer blant annet at inkassovarsel og betalingsoppfordring kan sendes digitalt. Det gjenstår fortsatt en del arbeid for å finne ut hvordan endringene skal gjøres på en god måte, og ikke minst hvordan dette skal gjennomføres i praksis.

På bakgrunn av dette inviterer til frokostseminar: Endringer i loven om teknologinøytralitet – hva betyr det egentlig?

 

For mer informasjon og påmelding klikk deg inn her