Vi oppsummerer Lindorffanalysen på 3 minutter

Vi oppsummerer Lindorffanalysen på 3 minutter

Vil du ha de viktigste funnene fra Lindorffanalysen? Analytiker Morten Trasti oppdaterer deg på 3 minutter.