Lavere boligpriser øker misligholdet

Lavere boligpriser øker misligholdet

Boligprisene har falt 5 % i Norge fra toppen i mars. Lindorffs erfaringer tilsier at fallende boligpriser betyr økt mislighold, men kanskje ikke den type mislighold som ventet.

Boligprisveksten har falt siden mars i år og 12-månedersveksten nærmer seg nå negativt territorium. Siden toppen i mars er prisene ned over fem prosent og 2,6 prosent sesongjustert.

Tidligere erfaringer antyder at boligprisfall fører til flere inkassosaker. Veksten i inkassosaker vil imidlertid i begrenset grad være tilknyttet boliglån. Misligholdsveksten vil trolig komme innenfor mobiltelefoni, varehandel og kredittkort dersom boligprisene skulle falle videre.

Under én prosent

Boliglån går sjelden til inkasso. Hittil i år er under én prosent av innkommende inkassosaker til Lindorff tilknyttet boliglån.

Under finanskrisen fra 2007 til 2009 var det en markert oppgang i inkassosaker tilknyttet telefoni, varehandel, forsikring, kredittkort og offentlige avgifter. Inkassosaker tilknyttet boliglån økte også, men lite sammenlignet med overnevnte inkassokategorier.

Det er grunn til å tro at folk også i dag prioriterer boliglånet før andre krav dersom boligprisveksten igjen blir negativ. Det er derfor ikke i første omgang boliglånsbankene som får problemer med å drive inn gjeld ved et boligprisfall.

Lyst på mer tall og trender? Last ned den nyeste utgaven av Lindorffanalysen

Prisfall senker formuen

Norske husholdninger har størstedelen av formuen plassert i egen bolig. Et boligprisfall vil derfor redusere verdien på husholdningenes formue. Dette medfører at balansen mellom formue og gjeld endres.

For å få gjenopprette balansen mellom formue og gjeld begynner folk å spare. De setter imidlertid ikke penger på en sparekonto, men sparer gjennom å nedbetale boliglånet.

Samtidig kommer andre regninger til forfall, blant annet kredittkortregningen fra eksempelvis feriereiser. I en situasjon hvor privatpersoner ikke klarer å betale både kredittkortregningen og boliglånet, er det den første som blir nedprioritert.

Disse regningen vil Ola og Kari Normann betale

Det er mye mer kostbart å la kredittkortregningen forfalle sammenlignet med boliglånet. Dette kommer av at renter og gebyrer på å betale kredittkortregningen for sent er vesentlig større sammenlignet med boliglånet.

Dersom husholdningene ikke betaler ned på boliglånet vil banken bli misfornøyd. Skjer dette mange nok ganger kan boligen, som en stilt som pant bak boliglånet, bli tvangssolgt. Derfor prioriterer Ola og Kari å betale ned på boliglånet. Kredittkortregningen går til inkasso.

Vil du vite mer om våre tjenester innen analyse? Her kan du lese mer om våre analysetjenester