Vil du bidra med å realisere Lindorff sin strategi?

Vil du bidra med å realisere Lindorff sin strategi?

Vi er ledende i vår bransje fordi vi har en uttalt strategi om å tiltrekke og utvikle de dyktigste medarbeiderne. Og nå søker enheten for Business Development & Analytics etter en leder for områdene PMO (Project Management Office) og Business Analysis.

Lindorff har et viktig oppdrag, der jobben vi gjør hver dag er oljen i maskineriet i næringslivet, som må til for å kunne gi kreditt. Som markedsleder og spydspiss i en viktig bransje, kan vi ikke bare følge etter. Vi skal vise retning for bransjen, teste, lære av hverandre og utvikle oss videre. Vår ambisjon mot 2021 er derfor «Leading the way».

Enheten for Business Development & Analytics skal lede an i å realisere Lindorffs ambisjoner, og nå søker vi etter en leder for områdene PMO (Project Management Office) og Business Analysis.
Du vil lede 4 prosjektledere og 4 forretningsanalytikere, og dere vil jobbe tverrfaglig innen organisasjonsutvikling og teknologi, med grensesnitt mot IT.

- Lindorff er ledende i vår bransje fordi vi har en uttalt strategi om å tiltrekke og utvikle de dyktigste medarbeiderne. Vi har en unik innsikt som legger grunnlaget for å lage gode løsninger for våre kunder. Vi har mange spennende prosjekter på gang; blant annet knyttet til forenkling av kundereiser, nye kundeportaler- og kanaler, automatisering, robotisering og bruk av AI til å effektivisere interne prosesser, og investeringer i nye bransjer og produkter, sier direktør for Business Development & Analytics, Lisa Stéphanie Legallais-Hansen.

VISJON OM SUNN ØKONOMI: Vår visjon er å lede folk flest og næringslivet til en sunn økonomi. Vi hjelper folk med å finne gode løsninger på deres betalingsutfordringer, samtidig som vi hjelper bedrifter med å redusere risiko.

Bruker kundeinnsikt til å skape innovasjon


For at Lindorff skal lykkes med å øke kundeverdi og lønnsomhet er vi avhengig av sterk satsing på forretningsutvikling og innovasjon. Strategiske partnerskap og god innsikt i våre kunders behov sikrer at vi kan øke innovasjonstakten.

- Lindorff har en viktig samfunnsrolle for å sikre en sunn økonomi. Vår visjon er å lede folk flest og næringslivet til en sunn økonomi. Vi hjelper folk med å finne gode løsninger på deres betalingsutfordringer, samtidig som vi hjelper bedrifter med å redusere risiko. Dette sikrer et velfungerende kredittmarked, sier Lisa Stéphanie Legallais-Hansen.

- Vi jobber kontinuerlig med å utvikle og forbedre oss, og kompetanseutvikling er satt i system gjennom vårt eget Lindorff Academy. For å beholde verdifull kompetanse er vi opptatt av å gi våre medarbeidere karrieremuligheter og rekruttere internt. Det er nok noe av årsaken til at mange av oss som jobber i Lindorff trives godt i selskapet og blir her over tid, avslutter Lisa.

Har du lyst til å høre mer om mulighetene som ligger i rollen som leder for PMO og Business Analysis, så kan du kontakte vår samarbeidspartner i The Assessment company ved Veronica N. Larsen, Mobil: +47 489 59 497, E-post: veronica.larsen@theac.no