Få innsikt i privatøkonomien til europeiske forbrukere

Vi tar temperaturen på økonomien i Europa - sett fra forbrukeren sitt perspektiv. Rapporten baserer seg på funn fra 24 land og gir deg unik informasjon om kjøpsatferd, trender og forventninger til fremtidig økonomi.

European consumer payment report er en årlig rapport som blir gjennomført av Intrum-konsernet. Denne rapporten baserer seg på en undersøkelse som ble gjennomført parallelt i 24 europeiske land, inkludert Norge. 24.000 personer deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført i 2018.

Et innblikk i hverdagen til folk flest

Formålet med rapporten er å gi innblikk i privatøkonomien til europeiske forbrukere: hvordan de bruker penger og hvordan de betjener gjelden sin. Med respondenter fra 24 land gir rapporten et godt grunnlag for sammenligning av forbruksvaner mellom ulike europeiske land.

Rapporten viser blant annet at:

  • 1 av 5 europeiske forbrukere må ta opp lån for å betale regninger
  • 48% av forbrukerne ønsker de hadde lært mer privatøkonomi på skolen
  • 76% av forbrukere over 65 år sier de ikke har hatt en forsinket betaling det siste året

Se også våre andre analyser og rapporter