European payment report

European Payment Report beskriver konsekvensene sen betaling har for europeiske bedrifter i 29 ulike land. Rapporten gir en bedre forståelse av hvordan kredittid påvirker bedriftenes muligheter og vekst.

I rapporten har Intrum-konsernet samlet data fra 9607 selskaper over hele Europa for å få innblikk i betalingsevnen til europeiske bedrifter. Rapporten er basert på en årlig undersøkelse gjennomført i 29 europeiske land mellom januar og mars i 2018. Rapporten gir også innblikk i hvordan betalinger påvirker norske bedrifter.

Rapporten viser blant annet: 

  • 62 % av bedriftene oppgir dårlig betalingsevne blant sine kunder som viktigste årsak til forsinkede betalinger. I Norge oppgir 57% av bedriftene det samme.
  • 16 % sier at den rekordlave renten har ført til en økning i deres investeringer - en økning på 3% siden året før.

Vil du lese flere rapporter?