Lindorffanalysen

Finn ut hvordan det står til med betalingsevnen i Norge - både blant privatpersoner og bedrifter.