Norsk inkassovekst størst i Norden

I Norge vokser antall inkassosaker langt mer enn i våre nordiske naboland. En ny nordisk inkassoanalyse fra Lindorff viser at norske utlånere bør følge nøye med i tiden fremover.

For hele Norden er veksten i antall inkassosaker 6 prosent, mens for Norge er økningen på 30 prosent. Mesteparten av økningen i Norge skjedde i 2018. Sverige følger deretter, med en økning på like under 15 prosent. I motsetning til Norge var økningen i antall saker konsentrert i 2017, og uendret i fjor. Finland er nesten uendret, men antall saker har økt noe i 2018. I Danmark er antall saker redusert med 30 prosent. 

Last ned nordisk inkasso-analyse.

Analysen viser også følgende tendenser:

  • Gjelden er skjevt fordelt blant norske husholdninger. 120.000 husholdninger, eller ca. 5 prosent har mer enn 5 ganger så stor gjeld som brutto inntekt. Utsikter til høyere lønnsvekst vil i følge analysen trekke i motsatt retning.
  • Inkassoveksten er sterkest på usikret kreditt. Inkassosaker på usikret kreditt, som forbrukslån og kredittkort, har doblet seg i Norge siden 2014. Fra 2014 til 2017 økte det gjennomsnittlige totalbeløpet i inkassosaker fra 10 000 kroner til 17 000 kroner.
  • Alder teller langt mindre. Alder er ofte brukt i kredittmodeller for å skille "gode" og "dårlige" betalere. Alt annet likt har det vært mer sannsynlig å få innvilget kreditt jo eldre du er. Nye data fra inkassosaker og andre økonomiske faktorer gjør at vi nå revurderer de gamle modellene med sammenheng mellom alder og kreditt. For hele Norden er det en økning på rundt 30 prosent i inkassosaker med debitor over 60. Veksten blant eldre er omtrent dobbelt så stor i forhold til andre aldersgrupper.