En økonomisk guide for deg som skal starte egen bedrift

En økonomisk guide for deg som skal starte egen bedrift

Når du skal starte, eller akkurat har startet egen bedrift, er det mye å holde styr på. Vi har laget en enkel oversikt over ting det kan være greit å vite i oppstarten, som kan bidra til bedre likviditet i startfasen.

Velg riktig selskapsform for deg

Det finnes flere ulike typer organisasjonsformer du kan velge når du skal starte egen bedrift. De to vanligste formene er enkeltmannsforetak (ENK) eller aksjeselskap (AS). Hvilken type du bør velge avhenger av hva slags bedrift du ønsker å starte:

Enkeltmannsforetak

Enkeltmannsforetak, eller ENK, er en enkel måte å etablere en bedrift på. Når du oppretter et ENK er det ingen krav til egenkapital, og du har stor råderett over pengene. ENK har færre formaliteter enn for eksempel et AS. Du er imidlertid personlig ansvarlig for næringsvirksomheten, med fullt økonomisk ansvar. Du og foretaket er med andre ord en og samme juridiske person. Hvis foretaket tar store økonomiske risikoer, kan det være lurt å velge en organisasjonsform med mindre personlig ansvar.

Les mer om ENK på Altinn.

Aksjeselskap

Aksjeselskap, eller AS, er den vanligste selskapsformen i Norge. Et AS har flere regler og formaliteter enn et ENK. Du må blant annet ha en aksjekapital på minimum 30 000 kroner. I gjengjeld har AS lav risiko, og som eier har du begrenset personlig ansvar dersom selskapet skulle få økonomiske problemer. I et AS står ikke du som eier personlig ansvarlig dersom selskapet skulle få økonomiske problemer. Hvis selskapet går konkurs er det bare aksjekapitalen og foretakets opptjente midler som går tapt. Du og selskapet er med andre ord to ulike juridiske personer.  

Les mer om AS på Altinn.

Opprett selskap så fort som mulig

Normalt sett kan ikke selskapet ditt påta seg forpliktelser før du har registrert selskapet i Foretaksregisteret. Melding om registrering av selskapet må være mottatt av Foretaksregisteret senest tre måneder etter at foretaket er stiftet.

Registrering i foretaksregisteret gir deg blant annet rett til å drive næringsvirksomhet, verner foretaksnavnet ditt og gir deg et organisasjonsnummer.  

Sett opp et budsjett

Det første du bør gjøre når du starter et selskap er å få kontroll på økonomien. Et godt sted å starte er å sette opp et budsjett. I budsjettet må du, etter beste evne, sette opp inntekter og kostnader som bedriften din vil ha i løpet av året. Hvis du er usikker på hvordan du setter opp et budsjett, kan det være lurt å få hjelp av en regnskapsfører.

Husk å være realistisk når du setter opp budsjettet. Ved å gjøre grundig forarbeid, kan du sette opp et realistisk budsjett som du klarer å holde.

Likviditetsbudsjett  

En viktig grunn til at mange bedrifter sliter økonomisk i starten er at de ikke har nok penger til å betale for seg. På den ene siden skal leverandører gjerne ha betalt med en gang, mens kundene ønsker så lang betalingsfrist som mulig. Setter du opp et likviditetsbudsjett får du oversikt over hvor mye likvide midler bedriften din har til enhver tid. Et likviditetsbudsjett skal vise bedriftens planlagte inn- og utbetalinger for en fremtidig periode.

Les også: Slik får du kunden til å betale raskere.

Hvis du er usikker på hvordan du setter opp et budsjett, kan det være lurt å få hjelp av en regnskapsfører.

Bruk en regnskapsfører

Så fort du har råd til det, kan det være lurt å skaffe seg en regnskapsfører. En regnskapsfører kan hjelpe deg med de økonomiske delene av bedriften din. Når man starter en bedrift er det mye å holde styr på, og regnskap tar mye tid. Ved å sette bort noe av jobben til en regnskapsfører får du mer tid til å drive med kjernevirksomheten i bedriften, samtidig som at du kan være trygg på at regnskapet blir riktig.

 For at regnskapet skal bli riktig er det også viktig at du har gode rutiner på å levere bilag til regnskapsfører.

Foretrekker du å føre regnskapet ditt selv? Da kan du prøve fiken.no.

Velg et smart regnskapsprogram

Gjør research og velg et smart regnskapsprogram. Dette gjør det lettere å få oversikt over økonomien. Er du i tvil om hvilket regnskapsprogram som dekker dine behov, kan du rådføre deg med en regnskapsfører.

Pass på at du har nok penger til å betale moms

Moms er en avgift du betaler til staten ved salg av varer og tjenester. Du må betale moms for de fleste varer og tjenester, og du er selv ansvarlig for å kreve inn moms fra kundene dine.

Næringsdrivende som har en avgiftspliktig omsetning på over 50 000 kroner i løpet av en periode på 12 måneder, er pliktige å søke om registrering i Merverdiavgiftsregisteret . Det vil kort fortalt si at du skal beregne moms, eller merverdi (mva) på varer og tjenester du selger, fra og med det salget som gjør at du passerer en omsetning på 50 000 kroner. Du kan ikke fakturere med moms eller føre fradrag på moms før du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

For mer informasjon om rapportering av mva - se Altinn

Vi skiller mellom to typer moms:

  • Utgående moms, eller salgsmoms, vil si moms du skal beregne og kreve inn fra kundene dine. Det er viktig at du husker å fakturere med moms når du fakturerer kundene dine, da momsen må betales til staten. Det gjelder uansett om kunden har betalt deg eller ikke.
  • Inngående moms, eller kjøpsmoms, er momsen du betaler når du kjøper avgiftspliktige varer eller tjenester til bedriften din. Er du registrert i Merverdiavgiftsregisteret kan du føre fradrag for denne avgiften.

Husk at du må betale moms av alle salg, også når kunden ikke har betalt deg ennå.

Dokumenter alle innkjøp

Du kan spare en del penger på å kjøpe nødvendig utstyr til bedriften din gjennom firmaet. Det er derfor viktig at du dokumentere alt du kjøper og tar vare på alle kvitteringer. Hva som kan skrives av på bedriften varer fra hvilken organisasjonstype du har valgt. Er du usikker på hva som kan registreres på firmaet, bør du snakke med regnskapsfører.

For mer informasjon - se Skatteetaten

Husk at bedriften din må skatte

Alle bedrifter må betale skatt, uavhengig av hvilken organisasjonstype du velger. Det er imidlertid ulike skatteregler for de ulike organisasjonstypene:

Skatteregler for ENK

Hvis du driver et enkeltmannsforetak med skatteplikt må du:

  • Betale forskuddsskatt 4 ganger årlig
  • Beregne hvor mye du forventer at ENK ditt vil gå i overskudd, og melde overskuddet som en endring i skattekortet ditt
  • Levere skattemelding for næringsdrivende

Skatteregler for AS

For AS gjelder disse reglene:

  • Aksjeselskaper betaler skatt av overskuddet i to like terminer, i løpet av første halvår etter inntektsåret.
  • Fristene for å betale skatt er 15. februar og 15. april.
  • Som aksjonær i et AS skatter du bare av det du tar ut i utbytte eller lønn.

Du får full oversikt over hvordan din bedrift skal skatte på Altinn.

Husk å levere a-melding

A-melding er en samlet rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. Alle som har ansatte, eller som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser, er pliktig å sende inn a-melding hver måned. A-melding inneholder opplysninger om lønn, ytelser og status på alle arbeidsforhold.

A-melding skal sendes inn senest den 5. i måneden etter utbetaling av lønn eller ytelser.

Alle som har ansatte, eller som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser, er pliktig å sende inn a-melding hver måned.

Følg opp fakturaene

Når du driver en bedrift er du selv ansvarlig for at fakturaene du sender ut blir betalt. Å følge opp fakturaer som ikke blir betalt kan være svært tidkrevende. Det kan derfor være en god investering å bruke eksterne selskaper til følge opp fakturaer som har forfalt. Inkasso kan være en effektiv måte å få inn penger fra kunder som ikke betaler, samtidig som det gjør det lettere for bedriften å få gode økonomiske rutiner.

Å følge opp fakturaer som ikke blir betalt kan være svært tidkrevende.

Gjør gode undersøkelser i forkant

Ikke ta oppdrag for kunder som ikke kan betale for seg. Det hjelper lite å selge mye, hvis kunden ikke har betalingsevne eller betalingsvilje. Ha gode faktureringsrutiner og kjør inkasso på de som ikke betaler. Ikke la dårlige betalere være grunnen til at du kommer i en situasjon der du ikke kan betale leverandørene dine.

Ha disiplin

Det er viktig at du har is i magen når du begynner å tjene penger. Mange nyoppstartede bedrifter går i fellen der de begynner å bruke mer enn de kan, fordi de plutselig har mye penger på konto. Pass på å ikke disponere mer enn du reelt sett kan, og hold deg til budsjettet.


Vil du ha bedre økonomi i bedriften din?