4 grep for bedre likviditet i bedriften under krisetider

Hverdagen har blitt snudd på hodet for mange bedrifter, og flere bransjer opplever å få reduserte inntekter. Selv om det kan være utfordrende å holde likviditeten i gang, har vi samlet noen tips som kan hjelpe bedriften din med å holde hjulene i gang, selv i krisetider.

Koronautbruddet har ført til at mange bedrifter får et kraftig fall i omsetningen, og er blitt nødt til å permittere medarbeidere. Staten har iverksatt en rekke tiltak for å hjelpe bedrifter som får økonomiske vansker. Tiltakene handler blant annet at staten tilfører verdier til samfunnet gjennom lån og overføringer til både bedrifter og permitterte medarbeidere, slik at ikke all etterspørsel går i stå.

Uansett balanserer mange bedrifter på en stram økonomisk line, og for å unngå konkurs er det viktigere enn noen gang å ha stålkontroll på kostnader og inntekter. Spesielt er det viktig  når regninger skal betales, og når inntektene kommer inn. Det gjelder å ha penger når du trenger dem.

1. Få oversikt i et likviditetsbudsjett

Likviditetsbudsjett er et godt verktøy for å vite om du har penger eller ikke. Et likviditetsbudsjett systematiserer innbetalinger og utbetalinger og skal vise deg når og hvor mye du kan regne med å ha av tilgjengelige penger. Her finner du 5 enkle tips for å lage et likviditetsbudsjett. Der finner du også en gratis mal for å sette opp et likviditetsbudsjett.

2. Reduser kredittiden

Kredittid er et annet begrep som sier noe om hvor mye du har i kontante midler, eller likviditet. Dette er tiden det tar fra du har solgt en vare eller en tjeneste til du har penger på bok. I en dagligvarebutikk går det fort, for håndverkere tar det lengre tid. Denne tiden skal være så kort som mulig, først og fremst fordi kreditt du har gitt som regel er gitt uten at det er sikret mot noen verdier hos skyldner. Husk å:

  • Ha gode rutiner for fakturering, slik at du får raskere betalinger.
  • Ha så kort forfallstid på fakturaen som mulig.

Begge deler presser kredittiden ned, som per definisjon innebærer at du har mer av dine egne penger på bok enn om kredittiden er lenger. 

Les også: Slik reduserer du kredittiden ved å bruke et inkassobyrå.

3. Planlegg driften i et resultatbudsjett

Resultatbudsjett er en annen måte å planlegge driften på enn bare å se på likviditet. Dette skaper en oversikt over kostnader og inntekter over en gitt periode, altså hva det koster å drive bedriften målt opp mot de inntektene du har i den samme perioden. Dette gir deg informasjon om hvor lønnsom eller ulønnsom bedriften din er. Du kan lese gode tips om hvordan du setter opp et resultatbudsjett her. Der finner du også en gratis mal for et resultatbudsjett.

4. Få kontroll på økonomistyringen

Økonomistyring er fellesbetegnelse på det som er nevnt over. Lindorff har laget en veiviser for nystartede bedrifter, som også er relevant for mer etablerte bedrifter som sliter. Denne oversikten har en forenklet tilnærming knyttet til om du er enkeltpersonforetak eller aksjeselskap. Den trekker også frem temaer som regnskapsføring og merverdiavgift. Les mer om hvordan du får god økonomistyring her. 


Trenger du en profesjonell partner på inkasso?

Bli kunde enkelt i vår nettløsning