Disse bransjene har størst risiko for økt kredittid og tap

Flere norske bedrifter gikk godt i 2018. Likevel varierer bedriftenes evne til å betjene forpliktelsene sine fra bransje til bransje. Spesielt tre bransjer peker seg ut med større risiko enn andre.

Norske bedrifters evne til å betale regningene sine i tide er i stadig endring. En endring i betalingsevnen kan føre til både lengre kredittid og tap av kreditt for de som låner ut penger. For å få et best mulig bilde av kredittrisikoen er det lurt å følge med på utviklingen innen ulike bransjer.

Større risiko i enkelte bransjer

Selv om andelen selskaper som går konkurs har holdt seg stabil, har stagnasjonen i lønnsveksten blant husholdningene i tillegg til usikkerhet knyttet til boligmarkedet, likevel påvirket enkelte bransjer mer enn andre. De tre bransjene som skiller seg mest ut, basert på tall fra den seneste Lindorffanalysen, er:

  • Bygg og anlegg
  • Overnatting og servering
  • Varehandel

Vil du vite mer om hvordan risikoutviklingen er i ulike bransjer? Last ned Lindorffanalysen.

STØRRE RISIKO I ENKELTE BRANSJER: Tor-Erik Ingebretsen, senioranalytiker i Lindorff, ser at enkelte bransjer skiller seg ut med større risiko for ikke å kunne betjene forpliktelsene sine.

Bygg og anlegg

Flere faktorer tyder på at bygg- og anleggsbransjen er en av bransjene med størst risiko knyttet til betalingsevnen.

For det første har bransjen opplevd en reduksjon i likviditet over tid (se figur 3.1). Den svekkede likviditeten kan skyldes en økning i tilgangen av ordre, som igjen øker størrelsen på kortsiktig gjeld raskere enn mengden likvide midler for det enkelte selskap.

I tillegg har bygg- og anleggsbransjen vært en av bransjene med størst økning i andelen selskaper som går konkurs siden perioden før oljeprisfallet i 2014 (se figur 3.2).

Etter finanskrisen i 2008/2009 har bygg- og anleggsbransjen også vært bransjen med størst økning i antall aktive selskaper. Nå ser det ut til at bygg & anlegg ikke lenger har den største økningen i antall aktive selskaper: 

- En sannsynlig grunn er at økningen i antall selskaper følger forventet boligprisvekst, særlig for nye boliger, og forventes å flate ut ytterligere hvis boligprisene holder seg stabile, sier Tor-Erik Ingebretsen, senioranalytiker i Lindorff.  

Overnatting og servering

Bransjen overnatting og servering viser flere tegn på økt risiko for svekket betalingsevne.

I likhet med bygg og anleggsbransjen opplever overnatting og servering en reduksjon i likviditet over tid (se figur 3.1). Også her er en økning i tilgangen av ordre en sannsynlig forklaring.

Et annet likhetstrekk med bygg- og anleggsbransjen er at overnatting og servering har vært en av bransjene med størst økning i andelen selskaper som har gått konkurs siden perioden før oljeprisfallet i 2014 (se figur 3.2).

Ulik økning i antall konkurser og etableringer de siste årene innebærer at selskaper i raskere tempo blir skiftet ut. Overnatting og servering kan likevel i større grad enn andre bransjer være avhengig av at husholdningenes kredittbaserte konsum vokser på kort sikt. Dette tyder på at bransjen har en høyere iboende kredittrisiko.

En siste faktor som tyder på høyere risiko for overnatting og servering er økningen i antall inkassosaker. Oppsvinget i den norske økonomien har ført til en markant økning i inkasso totalt, men samtidig blitt mer enn doblet innen overnatting og servering.

Varehandel

Utviklingen i andel av alle konkurser som utgjøres av varehandel er stabil, etter en periode med nedgang (se figur 3.2). Økningen i antall butikker som har gått konkurs er derfor hovedsakelig en konsekvens av økte etableringer.

At konkursandelen er stabil vises også i sysselsettingstallene for varehandel. Under finanskrisen falt sysselsettingen med omtrent 50.000 personer, mens de siste årene har antall sysselsatte i bransjen holdt seg relativt stabil. 

Sett fra et kredittperspektiv, er det andelen, og ikke antall konkurser, som i størst grad gjenspeiler risikoen.
Tor-Erik Ingebretsen, Lindorff

Konklusjon

En reduksjon i betalingsevnen til bedriftene kan innebære økt kredittrisiko. Gir bedriften din kreditt til bedrifter innen noen av disse bransjene? Da er det lurt å ha gode rutiner for kredittsjekk på plass. Det er også flere grep du kan ta for å redusere kredittiden.

Lyst til å vite mer om hvordan du kan få på plass gode økonomiske rutiner i bedriften? Last ned gratis sjekkliste:


Last ned sjekkliste for god økonomi i bedriften.