COVID-19 

Les mer om Lindorff sine tiltak og beredskap for å håndtere koronaviruset her

3 faktorer som påvirker kredittrisikoen i din bedrift

Gir bedriften din kreditt til andre bedrifter eller til privatpersoner? Da bør du kjenne til hvordan disse faktorene kan påvirke kredittrisikoen i din bedrift.

Kredittrisiko er risikoen knyttet til å innvilge kreditt til en annen part. For eksempel hvis du selger en vare på kreditt eller låner ut penger. En økning i kredittrisikoen vil kunne påvirke bedriften din på flere måter:  

  • Kredittiden øker. Det vil si at kunden bruker lenger tid på å betale tilbake pengene du har lånt dem på kreditt.
  • Risikoen for at pengene ikke blir innbetalt øker.  
Endringer i kredittrisiko kan føre til at en større andel kreditt går tapt, til tross for fortsatt vekst i økonomien.
Tor-Erik Ingebretsen, Lindorff

- Mange bedrifter er ikke klar over at kredittrisikoen kan øke, selv om norsk økonomi er i vekst, forteller Tor-Erik Ingebretsen, senioranalytiker i Lindorff.

STØRRE TAP: Når misligholdet øker også risikokonsentrasjonen. Det vil si at hvis det først blir tap, er disse gjerne større, sier senioranalytiker i Lindorff, Tor-Erik Ingebretsen.

Heldigvis er det flere makroøkonomiske variabler som gir deg en pekepinn på hvordan kredittrisikoen vil utvikle seg for din bedrift.

Vil du vite mer om hvordan du kan redusere risikoen i din bedrift? Last ned sjekkliste for god økonomi.

1. Inkassogjeld blant norske selskaper

Inkassogjelden blant norske selskaper viser misligholdet i norske selskaper og gir en indikasjon på hvor robust økonomi selskapene har.

- For å beregne misligholdet i norske selskaper ser vi på total inkassogjeld blant norske aksjeselskaper, andelen aksjeselskaper med inkassogjeld og gjennomsnittlig beløp i inkassogjeld per selskap, sier Ingebretsen.  

Aktive norske aksjeselskaper hadde nærmere 850 millioner kroner i inkassogjeld hos Lindorff ved utgangen av tredje kvartal 2018. Dette er en økning på ca. 200 millioner sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Samtidig har antall selskaper vokst med ca. 14.000 og antall registrert med en inkassosak har kun vokst med 2000. Det betyr at andelen selskaper med en eller flere inkassosaker har gått ned, men at misligholdet øker per selskap.

 - Konsekvensen av at misligholdet øker er at risikokonsentrasjonen øker. Blir det først tap, er disse gjerne større, forklarer Ingebretsen.

2. Transaksjonsvolum i norsk økonomi

Den viktigste driveren bak inkassoveksten på kort sikt er antall transaksjoner i norsk økonomi. Økt etterspørsel fra husholdningene genererer økt etterspørsel mellom bedrifter. Dette vil igjen føre til at antall transaksjoner øker.

- Hvis andelen selskaper som misligholder er uendret, vil beløpet som blir mislighold øke når økonomiske transaksjoner øker. Kredittrisikoen, det vil si sannsynligheten for mislighold, forblir i et slikt scenario uendret, forklarer Ingebretsen.

Veksten i transaksjoner mellom selskaper flater imidlertid ut. Dette kan gå ut over tilgangen til penger, og dermed likviditeten til enkeltselskaper. Noe som igjen kan føre til at det tar lengre tid å løse inkassosaker og at kredittrisikoen øker.

Les også: Faresignaler ved inngangen til 2019.

3. Etterspørsel fra norske husholdninger

Lønnsomheten til norske bedrifter er avhengig av etterspørselen fra norske husholdninger, altså forbrukere. Og etterspørselen fra husholdningene er i stor grad avhengig av deres disponible inntekt. Det vil si inntekten som kan brukes til forbruk utover å dekke faste kostander.

Flere faktorer påvirker den disponible inntekten, blant annet:

  • Lånerenter: Når rentene øker vil den disponible inntekten bli redusert. Noe som igjen kan påvirke både boligpriser og etterspørsel etter andre varer.   
  • Lønn: Reallønnen til norske husholdninger har stagnert. Sett sammen med økte lånerenter vil dette føre til en reduksjon i disponibel inntekt.
  • Gjeldsnivå: Norske husholdninger har et rekordhøyt gjeldsnivå, noe som øker sårbarheten overfor økninger i lånerenten.

- Norske husholdninger har økt sin etterspørsel etter varer og tjenester siden finanskrisen. Sentrale prognosemiljøer peker i retning av en moderat økning fremover. Dette tyder på at etterspørselen fra husholdningene ikke vil ha en negativ innvirkning på lønnsomheten til norske selskaper, sier Ingebretsen.

Ønsker du å få bedre kontroll på økonomien i bedriften? Og hva du kan gjøre for å unngå problemer med likviditeten?

Last ned sjekkliste for god økonomi i bedriften.