7 grep som gir bedriften din bedre likviditet

Bedrifter med god likviditet, også kalt betalingsevne, vil kunne dekke forventede og uforventede utgifter, mens bedrifter med dårlig likviditet vil slite med det samme. For at bedriften din skal overleve er det med andre ord viktig at den har god betalingsevne. Vi har satt sammen 7 rutiner du bør ha på plass for å sikre god betalingsevne i bedriften:

1. Send fakturaene i tide

Enten du har et enkeltmannsforetak eller en litt større bedrift er du pålagt å sende en faktura når du selger en vare eller tjeneste til en kunde – uavhengig av størrelsen på beløpet. Fakturaen må sendes senest en måned etter at varen eller tjenesten er mottatt.

Hvis du ikke fakturerer kunden din får du heller ikke penger inn til bedriften din. Dette vil kunne få store konsekvenser for videre drift av virksomheten. Derfor er det viktig at du vurderer flere aspekter rundt fakturering, som om du selger med tap eller om du fakturerer for sent. Dette er faktorer som kan påvirke betalingsevnen til bedriften.

Staten stiller flere krav til hvordan en faktura skal se ut. Blant annet skal fakturaen inneholde:

  • Dato for utstedelse
  • Forfallsdato
  • Pris
  • Merverdiavgift og eventuelle andre avgifter

Du kan lese mer om kravene til hvordan du skal sette opp en faktura på nettsidene til Altinn eller se denne sjekklisten for hvordan du lager en god faktura.

2. Kredittid: få inn pengene raskere

Kredittid er antall dager kunder bruker på å betale for varen eller tjenesten. I følge en ny undersøkelse utført av Intrum-konsernet tar det i gjennomsnitt 18 dager før norske bedrifter får betalt fra privatkunder, mens det tar 23 dager før norske bedrifter får betalt når de selger varer til andre bedrifter.

European Payment Report: En ny rapport fra Intrum-konsernet viser hvor lang tid det tar før norske bedrifter får betalt.

Last ned hele rapporten her.

Ved å redusere kredittiden vil du kunne forbedre likviditeten. Hvis bedriften din har høy kredittid bør du se på tiltak for å få ned kredittiden. Det kan for eksempel være å sende ut en betalingspåminnelse etter 14 dager.

Hvis det er vanskelig å få kunden til å betale raskere, kan du vurdere å tilby kunden oppdeling av større fakturaer, i stedet for å utsette betalingsfristen. Mange velger også å bruke inkasso for å redusere kredittiden.

Trenger du hjelp til å redusere kredittiden? Sjekk ut løsningene våre på inkasso.

3. Evaluer avtaler med leverandører

Mange bedrifter kjøper tjenester av leverandører. Det er naturlig å ha løpende dialog med leverandører rundt tjenesten eller produktene du kjøper. Det er derfor også lurt å ha en løpende evaluering av bedriftens leverandører med tanke på pris, leveranser og betingelser. Kanskje finnes det andre leverandører som kan gi deg bedre betingelser med bedre kvalitet eller leveringstid.

4. Sjekk omløpshastigheten på varelageret

Et fullt varelager binder opp mye kapital, som igjen påvirker betalingsevnen. Derfor er det viktig at du har et oppdatert system som gir deg oversikt over hva, og hvilke verdier som finnes på varelageret ditt. Ha rutiner for innkjøp i forhold til forventet salg, hvilke varer som er populære og hvilke som er mindre populære. Har du god lagerstyring vil du også kunne redusere behovet for nedskrivninger.

5. Følg opp fakturaene

Det kan være ulike grunner til at kunden din ikke betaler når den skal. Noen sliter de med dårlig likviditet selv, noen har dårlige administrative rutiner, mens noen betaler sent med vilje.

I tilfeller der kunden din ikke betaler i tide er det viktig at du følger opp kundefordringen. Noen foretrekker å purre på kundene sine, mens andre velger å sende fakturaen direkte til inkasso. Som kreditor er du ikke pliktig til å sende purring. Hvis du likevel ønsker å purre må du huske at du ikke kan legge på purregebyr hvis du sender purring før det har gått 14 dager.

Vil du har hjelp til å få inn ubetalte fakturaer? Prøv inkasso-løsningene våre.

6. Vurder å sette bort faktureringen

Som sagt er det viktig å ha gode rutiner på fakturering. Hvis du syns det er vanskelig, eller at det tar mye tid å fakturere og følge opp fakturaene, bør du vurdere å sette bort faktureringene til et eksternt byrå. Ved å sette bort fakturaene kan du være sikker på at de blir sendt ut i rett tid, og at de blir fulgt opp fortløpende. Du får dermed mer tid til å drive med bedriftens kjernevirksomhet, samtidig som betalingsevnen blir bedre og du får redusert kredittiden.

7. Send fakturaene til inkasso

Dessverre skjer det fra tid til annen at noen ikke betaler for deg, selv om du følger opp med både betalingspåminnelse og purring. I slike tilfeller er inkasso neste steg i prosessen.

Hvis du ikke har bevilling til å drive inkasso selv kan du benytte deg av et eksternt inkassobyrå. Et inkassobyrå vil ta på seg hele jobben med å drive inn inkasso, frem til pengene er på konto. Det eneste du trenger gjøre er å registrere de forfalte fakturaene. Inkasso vil bidra til at du får inn flere utestående beløp, at du får pengene raskere tilbake på konto, som igjen vil føre til bedre likviditet. Sjekk hvilken inkassoløsning som passer best for deg.


Trenger du hjelp med likviditeten?