Nye purregebyrer og salærer gjelder fra 1. oktober

I dag trer regjeringens endring av inkassoforskriften i kraft. Det medfører blant annet en halvering av gebyrene for purring og inkassovarsel.

  • Det blir en halvering av purregebyrer og inkassovarsel fra 70 til 35 kroner.
  • Betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt (egeninkasso) settes til 105 kroner.
  • Samtlige salærnivåer reduseres med mellom 10 og 50 prosent avhengig av kravets størrelse. Salærnivåene for de minste kravstørrelsene reduseres mest, mens de største kravstørrelsene reduseres minst.
  • Vedtaket innebærer også en innføring av tre nye salærklasser for krav opp til 2500 kroner (0-500 kroner, 501-1000 kroner og 1001-2500 kroner).

Endringene ble vedtatt i statsråd 19. juni. Det pågår også to separate høringsrunder for å endre nivået på skrivesalærene etter at saken har gått til namsmannen. Disse er ikke konkludert.

Regjeringens mål var å få ned gebyrbelastningen på forbrukerne, spesielt i en krisetid. De nye, reduserte nivåene på purregebyrer, inkassovarsel og salærer slår inn for krav med forfall etter 1. oktober.

Alle krav med forfall etter 1. oktober 2020 må inneholde riktig gebyrsats i purring og inkassovarsel pålydende 35 kroner, istedenfor 75 kroner.
.

Se oversikt over inkassosatser og gebyrer.

Regjeringen jobber også med en ny inkassolov, og endringene i inkassoforskriften vil gjelde til den nye inkassoloven og -forskriften er på plass.  

Se regjeringens pressemelding for en fullstendig oversikt over alle endringer i gebyrer og salærer.