Slik får du kunden til å betale raskere

Er du lei av å bruke mye tid på å følge opp kunder som ikke betaler? Med disse tiltakene får du bedre kontroll på betalingene til din bedrift.

Det kan være flere grunner til at bedriften ikke betaler. Men uavhengig av hva som er årsaken er det en del grep du kan ta for å få inn pengene fortere.

Tiltak før du sender fakturaen

  • Lag en oversiktlig faktura: Gjør det enkelt for kunden å se hva de betaler for. Da unngår du potensielle misforståelser rundt kjøpet. Husk å få med spesifisering av hva som er kjøpt, hvilke betalingsvilkår som gjelder og hvilke kostnader som påløper hvis kunden ikke betaler i tide.
  • Send ut fakturaen raskt: Det lønner seg å fakturere med en gang jobben er gjort. Da har kunden avtalen friskt i minne, i tillegg til at pengene kommer fortere inn. Pass på at du har riktig fakturainformasjon og sjekk om fakturaen skal merkes med noe. Særlig i store bedrifter lønner det seg å ha en person eller avdeling å vise til.
  • Pass på at du kommer frem til rett person: Sørg for å ha riktig kontaktinformasjon til kunden din. Særlig i en større bedrift er det viktig at du kjenner organisasjonen og riktige kontaktpunkter.
UNNGÅ ROT MED FAKTURAEN: Mange forsinkede betalinger starter med fakturaen. Sørg for at fakturaen er oversiktlig og havner hos riktig person.

Tiltak etter fakturaen har forfalt

  • Følg opp saken tett: Ikke være redd for å ta kontakt med kunden hvis betalingsfristen har gått ut. Det er faktisk et tegn på at du er en seriøs og profesjonell aktør med gode rutiner. Selv om det kan være flere grunner til at kunden ikke betaler, så ønsker de aller fleste kundene å betale og de trenger ofte bare en påminnelse. Derfor er det viktig med en god dialog og kommunikasjon - også når det gjelder ubetalte fakturaer.
  • Noter dialogen: Noter deg hvilken kunde du har snakket med og dato for kontakt. Har dere blitt enig om en dato for betaling? Noter deg den. Hvis dere lager en avtale for delbetaling er det lurt å ha denne bekreftet skriftlig.
  • Opprett gode rutiner: Det er viktig å ha gode rutiner for fakturering og oppfølging av betalinger. Håndtering av kreditt er et mer omfattende område enn det mange tror, men det er mye penger å hente hvis du gjør det effektivt.
  • Vurder å bruke et inkassobyrå: Hvis du ikke har tid eller mulighet til å få på plass gode rutiner er det lurt å vurdere og sette ut jobben til et inkassobyrå. Dette kan bidra til at bedriften oppnår bedre likviditet og redusert kredittid. Prøv en av inkasso-løsningene våre eller ta kontakt hvis du trenger hjelp til å få bedre økonomiske rutiner i din bedrift.

Vil du få bedre kontroll på økonomien i bedriften?


Sjekkliste for god økonomi i bedriften

Få kontroll over bedriftens økonomi