Ta optimal kredittrisiko - oppdag nye muligheter

Kunsten å balansere mellom risiko og krav til avkastning, er en utfordring de fleste ledere står overfor daglig. - Det handler om å finne optimalt risikonivå som baseres på data og analyser, forteller Tor-Erik Ingebretsen, senioranalytiker i Lindorff.

Optimal risiko handler om å velge de riktige kundene

Nøkkelen til god balanse mellom en lønnsom kundeportefølje og høy avkastning er bruk av data som beslutningsgrunnlag.

- I dag kan nøyaktige data og analyser hjelpe bedrifter å ta raske og trygge kredittbeslutninger, forteller Tor-Erik.

En tradisjonell metode for risikostyring har fokusert på å unngå tap, mens moderne kreditthåndtering handler om mer enn og bare redusere risiko. Det handler om å finne et optimalt risikonivå.

Med data som grunnlag kan du avdekke og forstå risikonivået i kundeporteføljen din på et tidlig stadium. På den måten kan du få innsikt i om risikonivået stiger eller synker og om bedriften bør justere denne
Tor-Erik Ingebretsen, Lindorff.

Forutsigbarhet og vekst med bruk av data og scoringmodeller

Bruk av nøyaktige data er et viktig verktøy som kan identifisere muligheter for vekst og utvidelse. Mange bedrifter bruker mye tid på å vurdere kredittsøknader. Med god flyt i kreditthåndteringen kan økonomiavdelingen avlastes fra manuelt arbeid, slik at din bedrift får frigjort tid og ressurser, samtidig som det kan resultere i tettere samarbeid mellom salg- og økonomiavdelingen.

Vil du optimalisere bedriftens risikonivå?

Ta en uforpliktende prat med oss

Velger du å bruke data - og scoringmodeller kan du predikere hvorvidt potensielle kunder med utvalgte karakteristikker vil misligholde om de skulle få innvilget kreditt. Samtidig får du god innsikt i hvordan kredittrisikoen vil utvikles innenfor din eksisterende portefølje. Kredittopplysningsbyråene tar høyde for mislighold i scoringmodellene sine gjennom registrerte betalingsanmerkinger.

Les også:3 faktorer som påvirker kredittrisikoen i din bedrift.

- Det finnes omtrent 29.000 offisielle betalingsanmerkninger på norske bedrifter, mens det ligger informasjon om over 120.000 i våre databaser. Det samme gjelder for privatpersoner hvor det finnes 230.000 offisielle betalingsanmerkninger, der vi har informasjon på 800.000 personer. Vi har dermed gode forutsetninger for å identifisere og kjenne igjen dårlige betalere til fordel for våre kunder, forteller Tor-Erik.

Basert på disse dataene inneholder scorekort fra Lindorff derfor ytterligere informasjon om søkerens betalingsatferd.

Scorekortene våre viser spennet fra en faktura går til inkasso til betalingsanmerkningen eventuelt blir registrert. Du får dermed mer detaljert informasjon om betalingsatferden til potensielle kunder. Blant annet kan du fange opp fremtidige tapskunder som ikke har fått betalingsanmerkning.
Tor-Erik Ingebretsen, Lindorff.

Dersom du velger å bruke scorekort kan bedriften din innvilge flere lønnsomme kunder og ta presise kredittvurderinger basert på unik informasjon. Ønsker du tilpasset scorekort for din bedrift kan du bestemme risikoprofil og målgruppe sammen med erfarne analytikere i Lindorff. Vi kan hjelpe deg å finne et optimalt risikonivå slik at din bedrift kan vokse.

Last ned rapport om betalingsrisiko

Contact person

Sverre Stenseng

Kommunikasjonssjef

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tempus quam pellentesque nec nam... (Show more)

+47 909 25 116

sverre.stenseng@lindorff.com