7 typiske feller du bør unngå ved fakturering

De fleste bedriftsledere er klar over at det bør faktureres omgående, men mange velger likevel å utsette jobben til månedsslutt. Her er 7 typiske feller bedrifter går i under fakturering.

Det lett å fokusere på gjennomføringen av salget og dermed legge faktureringen litt til side. Plutselig er det månedsslutt og faktureringen må gjennomføres i hu og hast. Dette er en velkjent rutine for mange bedrifter. Heldigvis er det ikke store grepene som skal til for å gjennomføre faktureringen på en mer smidig måte. Vik unna disse fellene neste gang du fakturerer:

1. Du utsetter faktureringen til månedsslutt

Du er ikke alene om å gå i denne fellen. Selv om du får salgene på rett måned, er det ikke særlig bra for økonomien til bedriften din. Fakturer så snart varen er solgt eller sett av faste dager til fakturering. Da holder du likviditeten oppe og unngår samtidig å sitte ved månedsslutt med fanget fullt av fakturaer som må sendes ut.

Les også: Slik får du kunden til å betale raskere.

2. Du har dårlige rutiner for oppdatering av innkjøpspris

Det er lett å glemme å oppdatere både innkjøpspris og utsalgspris. Her er det mange som synder. Dette kan resultere i at du selger varen til kunden for mindre enn du har betalt selv. Gjør det til en rutine å oppdatere prisen i ditt system etter du har fått faktura fra din leverandør. Husk å legge til fraktkostnaden. 

MANGE BEDRIFTER SELGER MED TAP: Det er ikke uvanlig at bedrifter selger med tap fordi de glemmer å oppdatere innkjøpspris mot utsalgspris.

3. Du fakturer med tap

Det er viktig at du registrer alt du har solgt til kunden på fakturaen. Mange bedrifter er dårlige på å få med alle timer som er brukt både hos og for kunde. Disse ender fort opp med å jobbe gratis og salget ender med tap for bedriften. 

4. Du har for lang kredittid

Flere bedriftsledere er dårlige på kredittidrutinene under fakturering. Du kan spare mye penger på å redusere kredittiden, selv bare med få dager. 

Les også: 3 grep som kan redusere kredittiden i din bedrift

5. Fakturaadressen til kunden er feil

Pass på at alle fakturaadresser er oppdatert for å unngå feiladressering. Flere bedrifter godtar ikke faktura med feil adresse og du kan ende opp med å vente enda lenger på pengene. Gjør det til en vane å oppdatere så snart kunden gir beskjed om adresseendring.

Visste du at mange bedrifter avviser fakturer med feil adresse eller feil innkjøpsnummer?
.

6. Du fakturerer ikke elektronisk

Ta i bruk EHF-fakturering (Elektronisk Handelsformat). Dette er elektronisk fakturering og er knyttet opp mot organisasjonsnummer, slik at fakturaen blir sendt direkte til kundens system. 

7. Du glemmer å spesifisere fakturaen

Det er en vanlig feil å sende faktura uten å spesifisere hva som er solgt. Har du levert en tjeneste er det viktig å få med informasjon som for eksempel timer, dato, tidspunkt og hva timene har gått til. Dette bidrar til å unngå misforståelser angående fakturaen med kunden. 

Les også: Økonomisk guide for deg som skal starte egen bedrift.

Vil du ha mer informasjon om gode økonomiske rutiner? Les mer i sjekklisten for god økonomi: