COVID-19 

Les mer om Lindorff sine tiltak og beredskap for å håndtere koronaviruset her

Forklaring på remisseoppstilling

En remisseoppstilling er en forklaring på en utbetaling som er gjort når en som skylder penger har betalt deler eller hele kravet.

Remisseoppstillingen skal benyttes som bilag i regnskapet og forklarer eventuelle fratrekk som provisjonsbelastning og momsbelastning av renter/salær/provisjon.

Forsinkelsesrenter

Under punktet «renter» ser du hva som har blitt utbetalt (remittert) av forsinkelsesrenter.

  • Når forsinkelsesrenter blir beregnet i saken anses dette som en av våre innfordringstjenester og er dermed en momspliktig tjeneste.
  • I de fleste avtalene med små og mellomstore bedrifter tilfaller forsinkelsesrentene Lindorff, men vi er fremdeles pliktig til å belaste kunden for momsen.

Vi remitterer da ut 100% av forsinkelsesrentene og belaster 75% (som inkassotjenester) + 25% moms.

I dette tilfellet føres da kr 305,13 som en momsbelastning og er en del av totalbeløpet på kr 1 222,91 vi har belastet i moms.