Samfunnsansvar

Lindorff samarbeider med flere organisasjoner for å hjelpe utsatte grupper med å finne løsninger på en vanskelig økonomisk situasjon.