European Consumer Payment Report

Pandemien øker inntektsforskjeller i Norge. Rapporten gir deg innsikt i europeiske konsumenters forbruksvaner og baserer seg på en undersøkelse fra 2020 gjennomført i 24 land. Undersøkelsen viser blant annet at:

  • Én fjerdedel av nordmenn sier at de har gått ned i inntekt på grunn av pandemien
  • 1 av 6 sier at de sparer mer enn før krisen inntraff.
  • De med mest penger sparer også mer.
  • Pandemien slår hardest ut på unge og de med lav inntekt.